Bi+ Nederland: de stichting

Bi+ Nederland: de stichting

Sinds de zomer van 2019 is Nederland een organisatie rijker: Bi+ Nederland. Uit de statuten…

De stichting heeft tot doel: een bi+ inclusieve samenleving waarin elk individu in Nederland liefde, lust, verlangen en relaties kan ervaren, los van vaststaande normen en verwachtingen rondom sekse, gender en seksuele oriëntatie, en met inachtneming van wederzijdse toestemming, respect voor elkaar en gelijkwaardigheid.

Toegegeven: een ambitieus doel! Maar volgens ons, de oprichters van de stichting, belangrijk genoeg om voor te strijden. We hebben lang nagedacht over hoe Bi+ Nederland haar doel kan bereiken. Uiteindelijk zijn we tot de volgende zes punten gekomen. Wij willen:

• seksuele diversiteit in alle facetten belichten vanuit bi+ perspectief;

• meer aandacht geven aan maatschappelijke zichtbaarheid en erkenning voor bi+ mensen en hun netwerk;

• wetenschappelijke onderzoeken (laten) verzorgen om daarmee het welzijn en de leefsituatie voor bi+ mensen en hun netwerk/omgeving te verbeteren;

• discussies initiëren en stimuleren om maatschappelijke en sociale normen en verwachtingen die de bi+ leefwijzen en gedachten werelden in de weg staan te veranderen;

• publicaties (laten) verzorgen;

• projecten rondom thema’s die verband houden met het doel van de stichting verzorgen;

In gewoon Nederlands wil de Bi+ Nederland dus het onderwerp bi+ beter en nadrukkelijker op de kaart zetten in Nederland, zodat mensen met bi+ gevoelens en ervaringen zichtbaarder worden, zich meer gesteund en geaccepteerd voelen door de maatschappij en hun eigen omgeving.

Lijkt het je wat om je ook in te zetten voor deze stichting? Om mee na te denken over hoe deze verandering in de maatschappij het beste vorm te geven, om mee te helpen het doel te bereiken? Stuur dan een mailtje naar info@biplus.nl of neem contact op met Bi+ Nederland via de Facebookpagina

Toen Bi+ Nederland nog Bi-denktank heette…

Toen Bi+ Nederland nog Bi-denktank heette…

De geschiedenis van Bi+ Nederland begint in de zomer van 2016. Dan wordt in Amsterdam de 3de EuroBicon georganiseerd als onderdeel van EuroPride.

Bi+ activisten en onderzoekers uit heel Europa, en een aantal uit de VS, komen naar Nederland. Eerst voor ééndaags wetenschappelijk congres en dan twee dagen conferentie. Het zijn mooie dagen met veel bijzondere ontmoetingen, inzichtelijke uitwisselingen en soms uitdagende workshops.

Na de EuroBicon komen activisten Barbara Oud en Gerrit Jan Wielinga samen met onderzoeker Emiel Maliepaard tot de conclusie dat er meer uitwisseling van ideeën rondom biseksualiteit moet plaatsvinden in Nederland, en ze richten de Bi-denktank op.

Deze Bi-denktank komt ongeveer elke maand bij elkaar, in wisselend gezelschap, om concepten en ideeën rondom biseksualiteit te onderzoeken en met elkaar te verbinden. In januari 2018 presenteren ze hun bevindingen op een drukbezochte avond in Pakhuis De Zwijger. Een samenvatting van deze avond vind je hier

Na deze avond kwamen enkele Bi-denktankleden nog regelmatig bij elkaar en bespraken allerlei mogelijkheden om hun ideeën ook praktisch toe te passen. In augustus 2019 werd Bi+ Nederland opgericht.