Het grote Nederlandse bi+ onderzoek: de Call

Het grote Nederlandse bi+ onderzoek: de Call

Bi+ Nederland gaat het komende anderhalf jaar een groot bi+ onderzoek laten doen. Vandaag (20 mei 2020) zijn de voorwaarden om dat grote Nederlandse bi+ onderzoek te doen (de Call) naar 5 verschillende universiteiten en kenniscentra gestuurd, zodat er geoffreerd kan worden. Lees hieronder het officiële bericht rondom de Call:

Bi+ Nederland gaat een onderzoek naar de ervaringen van bi+ mensen aanbesteden. Het onderzoek bestaat uit een survey en een kwalitatief onderzoek, gericht op ervaringen en behoeften van bi+ mensen in al haar verscheidenheid. Belangrijke onderwerpen zijn hoe bi+ mensen hun seksuele oriëntatie en relatie oriëntatie beleven, hoe ze te maken krijgen met stigma, vooroordelen en de monoseksuele norm, hoe verschillen in gezondheid en welbevinden binnen de bi+ gemeenschap zijn te verklaren en te begrijpen, en welke factoren daarin een rol spelen. Bi+ Nederland verwacht de uiteindelijke resultaten van dit onderzoek eind 2021.

De Call voor het onderzoek is op 20 mei verspreid naar in totaal 5 universiteiten en kenniscentra. Inhoud, omvang, tijdspaden en selectie- en gunningscriteria staan in de Call genoemd.

Even voorstellen: Robbert Nijziel

Even voorstellen: Robbert Nijziel

Bi+ redacteuren stellen zich voor, Robbert Nijziel is verandermanager, heeft een vrouw én een minnaar, en begeleidt daarnaast mannen die wat willen met hun bi+ gevoelens.

Hallo allemaal! Ik ben nieuw bij de redactie van Bi+ en stel mij graag aan jullie voor. Ik ga de komende periode actief onderwerpen inbrengen. Ik vind het leuk anderen te prikkelen, uit te dagen, mensen aan het denken te zetten als het gaat over het boeiende onderwerp bi+ en wat ons hierin verbindt. Ik ben reuze benieuwd naar jullie mening en reacties.

Wie ben ik? Ik ben Robbert Nijziel, 53 jaar geleden geboren in Amsterdam en ik woon met mijn twee mooie zonen en mijn vrouw in het bosrijke Zeist. Ik heb een leuke baan als verandermanager en coach bij de mooiste bank van Nederland.

15 jaar geleden kwam biseksualiteit bij mij om de hoek kijken. Leven in een wereld waarin met twee maten wordt gemeten, heb ik echt als een uitdaging ervaren. Hetero is de norm, Homo is ook nog acceptabel voor een man, maar bi – dus allebei – is voor veel mensen best lastig te vatten. Ik heb mooie mannen en vrouwen ontmoet en leren omgaan met mislukkingen en verwachtingen die niet uitkwamen. Mijn begeleiders daagden me uit bloedeerlijk te zijn, veroordeelden nooit én waren scherp. Ik heb veel geleerd en ervaren.

Inmiddels heb ik een balans gevonden tussen hoe ik mijn biseksualiteit leef, de liefdesrelatie met mijn vrouw, mijn kinderen, familie, vrienden en al het andere. Ik voel me gelukkig in de relatie met mijn vrouw die me door en door kent en in de relatie met mijn vriend en minnaar. Ik kan zijn wie ik ben.

De laatste 15 jaar heb ik me in opleidingen en workshops verdiept in de moderne wereld van liefde, intimiteit, bi+ en relaties. En hoe je hierin je persoonlijk leiderschap kunt pakken. De worsteling, schaamte, heftige emoties en lichamelijke spanningen van mannen raken me en motiveren me om hierover het gesprek aan te gaan.

Om die reden ben ik begin dit jaar een Start Up begonnen onder de titel ‘leefjebiseksualiteit.nl’. Een nu nog bescheiden platform. Ik geloof dat ieder mens een uniek perspectief op de wereld heeft op het gebied van liefde, relaties, intimiteit en bi+. Daarom zijn er ook zoveel varianten mogelijk hoe je je bi+ zijn kunt leven. En dat is best uitdagend in een samenleving waarin de homo-hetero-monogamie paradox de standaard lijkt te zijn. Daarin valt nog veel te doen, en wil ik als coach en inspirator mijn bijdrage leveren.

Ik heb een aantal mannen persoonlijk begeleid hierin en dit geeft mij energie. En de mannen zijn er blij mee. En daar doe ik het voor. Mannen helpen te ontdekken wat ze met hun bi+ gevoelens zouden willen. En wat ervoor nodig is om deze gevoelens en seksuele verlangens een plek in hun leven te kunnen geven. Als je volledig jezelf kan zijn, wordt het leven een stuk makkelijker en ervaar je meer geluk, liefde en ontspanning. Moeiteloos leven is mijn motto.

Corona gooit daarbij wel ‘roet in het eten’. Maar het is hierdoor wel een mooie periode om stil te staan en te reflecteren op je eigen persoonlijke situatie.

Ik vind het boeiend om werkvormen die ik als coach heb opgedaan in het bedrijfsleven te vertalen naar de problematiek waar Bi+ Nederland voor staat. Ik werk daarbij veel met opstellingen en werkvormen die juist geen beroep doen op hoofd- en denkkracht. Daar zit namelijk niet de oplossing is mijn ervaring.

Daarnaast ben ik ook nieuwsgierig hoe jullie je pad in bi+ hebben doorlopen en ervaren? Wat hebben jullie ervaren en hoe heeft het een plek gekregen in je leven? Of zijn er nog onderwerpen/thema’s waar je in vastloopt om je bi+ zijn volledig te leven? Dan kan ik daar eens een blog aan wagen.

Ik word enthousiast van de doelstellingen van Bi+ Nederland en zie veel aanknopingspunten in de plannen en mijn bijdrage daaraan. Zo komen voor mij werk en privé bij elkaar.

Tot slot ben ik een nieuw project gestart. Ik wil (levens)verhalen van mannen gaan bundelen. Dus wil jij je verhaal over jouw bi+ gevoelens en ervaringen delen, kijk dan eens op mijn site. Daar staan ook een aantal verhalen van andere mannen. Stuur je mij een bericht als je hiervoor open staat? Je kunt me bereiken via mijn eigen website leefjebiseksualiteit.nl

Bi+ in Europa: nog een flinke uitdaging

Bi+ in Europa: nog een flinke uitdaging

In de aanloop naar de internationale dag tegen homo-, bi, trans-, en interseksefobie (IDAHOBIT) komende zondag 17 mei, kwamen deze week 2 Europese instituten uit met cijfers over LHBTI-Europeanen. LHBTI staat voor Lesbisch, Homo, Bi+, Transgender en Intersekse.

ILGA-Europe kwam met hun jaarlijkse Rainbow Index. In deze Index worden wet- en regelgeving van 49 Europese landen bekeken in hoeverre ze bescherming biedt aan LHBTI-mensen. ILGA-Europe is de Europese vereniging van LHBTI-organisaties. Je leest alles over de Rainbow Index hier.

FRA kwam uit met de resultaten van een grootschalig onderzoek dat ze afgelopen jaar hebben uitgevoerd bij zo’n 140.000 LHBTI-Europeanen. Ze onderzocht de mate van discriminatie en geweld tegen LHBTI-mensen. Het FRA is het Europese onderzoek en kenniscentrum op basis van het handvest van de grondrechten van de EU. Je kunt het hele onderzoek hier nalezen.

In dat grootschalige FRA-onderzoek blijkt weer dat zelfbenoemde biseksuele mensen meer en vaker seksueel geweld dan lesbische vrouwen ervaren en dat veel zelfbenoemde biseksuele mensen hun seksuele oriëntatie achterhouden op het werk, bij de dokter, op school en bij familie.

Barbara Oud, voorzitter van Bi+ Nederland: “We kennen deze cijfers ook uit ander onderzoek, het wordt nu echt tijd dat we ook weten wáárom. We hebben meer onderzoek nodig naar de redenen waarom bi+ mensen meer psychische gezondheidsklachten hebben en vaker het slachtoffer worden van (seksueel) geweld. Als we weten waarom, dan kunnen we daar specifieker aandacht voor vragen en mogelijk beleid veranderen.”

“Iets wat ik me al een tijd afvraag is of bi+ mensen wel de weg naar de politie weten te vinden als ze geconfronteerd worden met discriminatie of (seksueel) geweld. Benoemen ze op dat moment dat ze bi+ zijn, ook als een incident niet direct gerelateerd is aan seksuele oriëntatie? Het is belangrijk dat dit gebeurt, omdat die incidenten wel iets vertellen over de ervaringen van bi+ mensen. Maar datzelfde geldt natuurlijk ook voor andere punten in de Rainbow Index. Hoe zit het bijvoorbeeld met asielaanvragen van bi+ mensen?”

Bi+
Het is Bi+ Nederland opgevallen dat deze twee documenten het over biseksuele mensen hebben, maar dat het onduidelijk is of ze het ruimere begrip bi+ bedoelen. Het onderzoek van de FRA heeft het over mensen die zichzelf benoemen als biseksueel. We weten dat heel veel bi+ mensen zichzelf niet biseksueel noemen.

“Een gemiste kans,” volgens Barbara Oud, “omdat een belangrijk deel van de bi+ mensen hierdoor niet gerepresenteerd wordt. Ook in het rapport van de Rainbow Index is nauwelijks specifieke aandacht voor biseksuele en bi+ mensen. De term bi+ wordt niet genoemd, en de term biseksueel een enkele keer. Het is de vraag of bi+ wel op de agenda staat van ILGA-Europe. Dat willen we komend jaar gaan uitzoeken.”

“Gelukkig is er wel veel specifieke aandacht voor mensen met een transgender of intersekse achtergrond. We weten dat een deel van hen ook bi+ is. Als Bi+ Nederland steunen we TNN, NNID en COC dan ook in hun strijd voor betere Nederlandse en Europese wet- en regelgeving rondom gender en sekse. Het is toch van de gekke dat intersekse kinderen in Nederland zonder medische noodzaak worden geopereerd en dat mensen eerst gekeurd moeten worden voordat ze hun geslacht officieel mogen veranderen?”

Barbara Oud: “Wat wet- en regelgeving betreft is het belangrijk dat er specifiek wordt gekeken naar seksuele oriëntatie en dat dit zo breed mogelijk wordt geformuleerd, zodat werkelijk iedereen, ook bi+ mensen, dezelfde rechten en plichten hebben volgens de wet. Extra bescherming voor seksuele, gender en sekse minderheden kunnen gewaarborgd worden door deze expliciet te noemen in wet- en regelgeving. Ook dan is het praktisch om deze zo open mogelijk te formuleren, dus dat je het hebt over ‘seksuele gerichtheid’ in plaats van ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid.”

Bekijk hier de Rainbow Index van ILGA-Europe

Bekijk hier het onderzoek van FRA

Even voorstellen: Jantine van Lisdonk

Even voorstellen: Jantine van Lisdonk

Bi+ redacteuren stellen zich voor, Jantine van Lisdonk is kernlid bij Bi+ Nederland, onderzoeker op het gebied van seksuele en genderdiversiteit en ze ziet zichzelf als bi-minded.

Een paar jaar geleden zou het niet in me opgekomen zijn om redacteur te worden bij Bi+ Nederland. Allereerst natuurlijk, omdat Bi+ Nederland toen nog niet bestond. Maar vooral omdat ik mezelf toen als lesbisch zag en niet zo goed begreep waarom aandacht voor bi+ belangrijk is. Laat het ik zo zeggen, ik heb erin moeten groeien.

Inmiddels ben ik zo’n tien jaar onderzoeker en adviseur op het gebied van seksuele en genderdiversiteit. In mijn master Culturele Antropologie waren emancipatie en diversiteit al mijn focus. Ik ging hiermee verder bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, promoveerde bij Sociologie (VU Amsterdam) en werk momenteel bij Rutgers, kenniscentrum seksualiteit.

Mijn aandacht heb ik steeds meer verlegd van ‘homoseksualiteit’ en seksuele diversiteit naar de juist minder zichtbare groepen en letters binnen LHBTQI+, want daar valt nog een wereld te winnen. Tegenwoordig richt ik me vooral op B, I en +. Het fascineert me. En nog belangrijker, ik ben er van overtuigd dat we uiteindelijk meer ruimte voor iedereen creëren als we binaire normen in sekse, gender en (mono)seksualiteit doorbreken en door te laten zien hoe beperkte normen en hokjes veel mensen in de weg zitten. Het is gewoon meer ontspannen voor ons allemaal.

Als lid van de Bi Denktank (voorloper van Bi+ Nederland), door mijn eigen onderzoeken en door mensen in de bi+ community te leren kennen, heb ik gemerkt dat ik me in de bi+ community thuis voel. Ben ik dan inmiddels bi+ ‘geworden’? Nee, zo zou ik het zelf niet omschrijven. Ik sta open voor het idee op meer genders te vallen maar tot nu val ik seksueel en romantisch alleen op mensen met een ‘vrouwenlichaam’. Zo is het nu eenmaal. Het ‘bi+ element’ in mij is dat ik op vrouwen val met een genderexpressie die wisselend is, dus geen barbies of butches. Sinds een tijdje zie ik mezelf als bi+ minded: Net als veel bi+ mensen wil ik niet denken en leven in hokjes.

Ik vind het geweldig dat het met een hele mooie groep mensen is gelukt om Bi+ Nederland op te richten. Samen gaan we aan de slag om de wereld een beetje makkelijker en mooier te maken voor bi+ mensen en voor iedereen die tegen beperkte normen en verwachtingen aanloopt om liefde, lust, verlangen en relaties te beleven zoals die dat zelf wil. Als kerngroeplid, strategisch adviseur, coördinator Kennis en Onderzoek en als redacteur probeer ik mijn bijdrage te leveren.

In de rol van redacteur zal ik voor Bi+ Nederland mensen interviewen en daar artikelen over schrijven. Ik ben nieuwsgierig aangelegd en verwonder me graag over hoe we de dingen doen en beleven en hoe mensen in het leven staan.

Als kind stelde ik altijd al veel (en soms ongewone) vragen en heb daar mijn beroep van kunnen maken. Elke keer is het weer bijzonder als iemand een inkijkje geeft in diens eigen leven, me in vertrouwen neemt en zich openstelt. Zo heb ik via onderzoek en verkenningen al heel veel mogen leren over allerlei groepen mensen waaronder: jongeren en ouderen die (ook) op seksegenoten vallen, mensen met intersekse/DSD, Sinti en Roma jongeren, huwelijksmigranten en mensenrechten- en lgbt activisten en jongvolwassenen in Kenia en Indonesië. Ik vind het vooral interessant om te laten zien dat ‘normaal’, ‘gewoon’ en ‘anders’ heel relatief zijn, contextueel en cultureel bepaald.

Voor Bi+ Nederland wil ik mensen met interessante levens interviewen over liefde, relaties, seksualiteit en wat ze daarover hebben geleerd. Het kan bijvoorbeeld gaan over hoe ze zelf zijn veranderd in wat ze willen? Wat hun overtuigingen over liefde en seksualiteit zijn? Hoe omschrijven ze hun seksuele oriëntatie? Speelt gender een rol?

Binnen Bi+ Nederland vinden we rekening houden met wederzijdse toestemming, respect voor elkaar en gelijkwaadigheid belangrijk. Ik ben benieuwd hoe mensen dat opvatten en hoe ze in de praktijk met dit soort ethische kwesties omgaan. Het hangt sterk af van de openheid en het karakter van iemand welke thema’s in een interview voorbij komen. Ik wil mensen vooral krachtig en al hun ‘kleur’ laten zien. Ze zullen vaak bi+ zijn en in ieder geval open staan voor bi+ en progressieve visies. Ze zijn soms bekend of hebben specifieke expertise, of soms is hun levenservaring gewoon boeiend.

Ook wil ik af en toe bi+ onderzoekers en activisten in Nederland en internationaal in beeld brengen. Waar staan ze voor? Welke ontwikkelingen zien ze in hun land binnen bi+ communities? Hoe biedt de samenleving volgens hen (geen) ruimte voor bi+ mensen. Wat is volgens hen nodig? Tot slot, zal ik soms bi+ gericht onderzoek uitlichten in korte artikelen.

Ik heb er zin in! Mocht je nog interessante mensen weten, dan laat ik me graag inspireren en verrassen. Je kunt me contacten via jantine@biplus.nl