Penningmeester

Wil jij meewerken aan een bi+ inclusieve samenleving? Bi+ Nederland zoekt een Penningmeester.

 

Bi+ Nederland behartigt de belangen van ongeveer 1 miljoen bi+ mensen. Zij vormen de grootste maar tot nu toe ook grotendeels onzichtbare groep onder de lhbti+ gemeenschap.

 

Wij richten ons op het bevorderen van een bi+ inclusieve samenleving, waarin elk individu in Nederland liefde, lust, verlangen en relaties kan ervaren, los van vaststaande normen en verwachtingen rondom sekse, gender en seksuele oriëntatie, en met inachtneming van ieders toestemming, respect voor elkaar en gelijkwaardigheid.
Door de monoseksuele norm wordt bi+ onzichtbaar gemaakt, niet als volwaardige en stabiele seksuele oriëntatie gezien en krijgen bi+ mensen te maken met vooroordelen, wat aantoonbaar samenhangt met een verminderd welbevinden van de bi+ gemeenschap. Daarom focust Bi+ Nederland zowel op heteronormativiteit als op mononormativiteit.

 

In het werken aan een bi+ inclusieve samenleving houden we als Bi+ Nederland onze kernwaarden moed, speelsheid, professionaliteit, positiviteit en toegankelijkheid hoog in het vaandel bij alles wat we doen.

 

Bi+ Nederland hecht waarde aan en ziet het belang in van een diverse samenstelling van het bestuur en zal dat ook prioriteit geven in het gehele wervingsproces. We streven naar een diverse samenstelling van onze organisatie in gender (x/m/v), leeftijd, achtergrond en ervaring.

 

 

Verantwoordelijkheden bestuursleden Bi+ Nederland

 • voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen;
 • het bestuur stelt het (meerjarige) beleid vast, toetst de uitvoering daarvan, stuurt waar nodig bij;
 • vaststellen van de begroting en de jaarrekening.

Profiel alle bestuursleden:

 • is betrokken bij de doelstellingen van Bi+ Nederland;
 • is bi+ of heeft expliciet affiniteit met het thema;
 • kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten en de financiën van Bi+ Nederland;
 • is in staat om met de andere bestuursleden te werken in een team;
 • kan het bestuursbeleid binnen de stichting en extern uitdragen;
 • kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de werkorganisatie, is niet gericht op het operationeel beleid;
 • kan met vertrouwelijke gegevens omgaan;
 • is in staat om de visie van de stichting uit te dragen.

Penningmeester

De taak van penningmeester zal gemiddeld 7 uur tot 10 uur per maand in beslag nemen en onbezoldigd worden uitgevoerd. Reiskostenvergoeding is mogelijk. Er zal om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor financiële dienstverlening worden gevraagd.

Naast de genoemde verantwoordelijkheden voor bestuursleden gelden voor de penningmeester de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

 

Functie eisen voor de penningmeester:

 • heeft ervaring met financieel beleid;
 • heeft kennis en inzicht in financiële processen;
 • heeft kennis van Excel;
 • heeft een boekhoudkundige achtergrond en ervaring.

Specifieke taken:

 • is eindverantwoordelijk voor het jaarlijks opmaken van de jaarrekening;
 • is eindverantwoordelijk voor het jaarlijks opstellen van een begroting;
 • is eindverantwoordelijk voor het voeren van een financiële administratie;
 • is eindverantwoordelijk voor het verrichten van betalingen;
 • is eindverantwoordelijk voor het regelen van fiscale, juridische zaken en verzekeringen;
 • is eindverantwoordelijk voor het bewaken van de begroting en daarmee samenhangend het opstellen van periodieke financiële overzichten ten behoeve van bestuur en directie;
 • adviseert de overige bestuurders over de prognoses, jaarrekening, begroting, beleid e.d.;
 • is betrokken bij het overleg met de accountants inzake de accountantsverklaring bij de jaarrekening;
 • is een aanspreekpunt van de financieel medewerker

  Interesse?

  Als je interesse hebt, stuur dan uiterlijk 16 juli een motivatie en CV naar voorzitter Petra Luiken (petra@biplus.nl). Voor vragen kun je met haar contact opnemen.

   

  Na selectie vinden er twee rondes gesprekken plaats.

  De benoeming tot Penningmeester zal zijn voor 3 jaar met een proefperiode van 3 maanden.

   

  Acquisitie naar aanleiding van deze informatie wordt niet op prijs gesteld.

  Secretaris

  Wil jij meewerken aan een bi+ inclusieve samenleving? Bi+ Nederland zoekt een Secretaris.

   

  Bi+ Nederland hecht waarde aan en ziet het belang in van een diverse samenstelling van het bestuur en zal dat ook prioriteit geven in het gehele wervingsproces. We streven naar een diverse samenstelling van onze organisatie in gender (x/m/v), leeftijd, achtergrond en ervaring.

   

  Bi+ Nederland behartigt de belangen van ongeveer 1 miljoen bi+ mensen. Zij vormen de grootste maar tot nu toe ook grotendeels onzichtbare groep onder de lhbti+ gemeenschap.

   

  Wij richten ons op het bevorderen van een bi+ inclusieve samenleving, waarin elk individu in Nederland liefde, lust, verlangen en relaties kan ervaren, los van vaststaande normen en verwachtingen rondom sekse, gender en seksuele oriëntatie, en met inachtneming van ieders toestemming, respect voor elkaar en gelijkwaardigheid.

   

  Door de monoseksuele norm wordt bi+ onzichtbaar gemaakt, niet als volwaardige en stabiele seksuele oriëntatie gezien en krijgen bi+ mensen te maken met vooroordelen, wat aantoonbaar samenhangt met een verminderd welbevinden van de bi+ gemeenschap. Daarom focust Bi+ Nederland zowel op heteronormativiteit als op mononormativiteit.

   

  In het werken aan een bi+ inclusieve samenleving houden we als Bi+ Nederland onze kernwaarden moed, speelsheid, professionaliteit, positiviteit en toegankelijkheid hoog in het vaandel bij alles wat we doen.

   

  Verantwoordelijkheden bestuursleden Bi+ Nederland

  • voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen;
  • het bestuur stelt het (meerjarige) beleid vast, toetst de uitvoering daarvan, stuurt waar nodig bij;
  • vaststellen van de begroting en de jaarrekening.

  Profiel alle bestuursleden:

  • is betrokken bij de doelstellingen van Bi+ Nederland;
  • is bi+ of heeft expliciet affiniteit met het thema;
  • kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten en de financiën van Bi+ Nederland;
  • is in staat om met de andere bestuursleden te werken in een team;
  • kan het bestuursbeleid binnen de stichting en extern uitdragen;
  • kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de werkorganisatie, is niet gericht op het operationeel beleid;
  • kan met vertrouwelijke gegevens omgaan;
  • is in staat om de visie van de stichting uit te dragen.

  Secretaris

  De taak van secretaris zal gemiddeld 8 uur per maand in beslag nemen en onbezoldigd worden uitgevoerd. Reiskostenvergoeding is mogelijk. Er zal om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor financiële dienstverlening worden gevraagd.

  Naast de genoemde verantwoordelijkheden voor bestuursleden gelden voor de secretaris de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

   

  Functie eisen voor de secretaris:

  • adequate schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands;
  • affiniteit en ervaring met digitaal werken en Office applicaties;
  • goed georganiseerd;
  • bereid tot ondersteunende werkzaamheden andere bestuursleden.

  Specifieke taken:

  • zorgt voor het organiseren en de voorbereiding van de bestuursvergadering inclusief verslaglegging en opvolging van actiepunten;
  • vastleggen en bewaken procedures en werkprocessen.

  Interesse?

  Als je interesse hebt, stuur dan uiterlijk 16 juli een motivatie en CV naar voorzitter Petra Luiken (petra@biplus.nl). Voor vragen kun je met haar contact opnemen.

   

  Na selectie vinden er twee rondes gesprekken plaats.

   

  De benoeming tot Secretaris zal zijn voor 3 jaar met een proefperiode van 3 maanden.

  Acquisitie naar aanleiding van deze informatie wordt niet op prijs gesteld.

  Stage Community & Communicatie

  Wil jij meewerken aan een bi+ inclusieve samenleving? Bi+ Nederland zoekt een stagiair Community en Communicatie (24 uur per week).  
   
  Bi+ Nederland streeft naar een diverse samenstelling van de organisatie in gender (x/m/v), leeftijd, achtergrond en ervaring.  

  Bi+ Nederland behartigt de belangen van ongeveer 1 miljoen bi+ mensen. Zij vormen de grootste maar tot nu toe ook grotendeels onzichtbare groep onder de lhbti+ gemeenschap. 

    

  Wij richten ons op het bevorderen van een bi+ inclusieve samenleving, waarin elk individu in Nederland liefde, lust, verlangen en relaties kan ervaren, los van vaststaande normen en verwachtingen rondom sekse, gender en seksuele oriëntatie, en met inachtneming van ieders toestemming, respect voor elkaar en gelijkwaardigheid. 

    

  Door de monoseksuele norm wordt bi+ onzichtbaar gemaakt, niet als volwaardige en stabiele seksuele oriëntatie gezien en krijgen bi+ mensen te maken met vooroordelen, wat aantoonbaar samenhangt met een verminderd welbevinden van de bi+ gemeenschap. Daarom focust Bi+ Nederland zowel op heteronormativiteit als op mononormativiteit. 

    

  In het werken aan een bi+ inclusieve samenleving houden we als Bi+ Nederland onze kernwaarden moed, speelsheid, professionaliteit, positiviteit en toegankelijkheid hoog in het vaandel bij alles wat we doen.  

   

  Werkzaamheden Stagiair Community en Communicatie

  • de organisatie van community activiteiten ondersteunen zoals de Bi+ Dag, (online) meet ups, World Meet Ups, vrijwilligersbijeenkomsten;
  • het organiseren van één Bi+ Jong! activiteit voor bi+ jongeren t/m 30 jaar;
  • bijdragen aan de Bi+ Dag op 14 oktober en de vrijwilligersdag op 4 november;
  • uitvoeren van communicatie en social media activiteiten;
  • schrijven van basisteksten voor posts, stories, berichten;
  • beeld verzamelen en vormgeven in Canva;
  • deelnemen aan wekelijks teamoverleg van team Communicatie & Media.

  Profiel

  • is betrokken bij de doelstellingen van Bi+ Nederland;
  • is bi+ of heeft expliciet affiniteit met bi+ emancipatie;
  • heeft een heldere manier van communiceren, zowel mondeling als schriftelijk;
  • kan goed aansluiten (of kan dit leren) bij de diverse, brede doelgroep van bi+ mensen (bv. in leeftijden, genders, leefstijlen, achtergronden) en dit vertalen in communicatie en/of activiteiten;
  • kan zelfstandig werken;
  • is planmatig en punctueel;
  • heeft ervaring vanuit studie, vrije tijd of (vrijwilligers)werk in het organiseren van activiteiten.

  Wat wij bieden

  • een progressieve emancipatie organisatie waar enthousiaste, gedreven en open-minded mensen samenwerken aan een bi+ inclusieve samenleving;
  • fijne werkplek in Amsterdam Noord waar je samenwerkt met mogelijkheden in flexibiliteit werklocatie (kantoor & thuis), met aandacht voor werk-privé balans;
  • afwisselende werkzaamheden met veel leermogelijkheden en ruimte voor eigen inbreng;
  • mogelijkheid om bij te dragen aan grote evenementen zoals de Bi+ Dag;
  • een stagecontract met een duur van 4 maanden vanaf september 2023;
  • een stagevergoeding van bruto 300 euro per maand voor 24 uur per week;
  • reiskostenvergoeding.

   

  Interesse?

  Als je interesse hebt, stuur dan uiterlijk 16 juli een motivatie en CV naar directeur Barbara Oud (barbara@biplus.nl). Voor vragen kun je met haar contact opnemen.

   

  Na selectie vindt er een ronde gesprekken plaats.

   

  Acquisitie naar aanleiding van deze informatie wordt niet op prijs gesteld.

  Persbericht Bi+ Nederland: Nog nooit zoveel aandacht voor bi+ in de nieuwe Emancipatienota 2022-2025

  Op 18 november 2022 verscheen de nieuwe Emancipatienota 2022-2025. Hierin presenteert minister Dijkgraaf, als coördinerend minister van emancipatie*, zijn visie en plannen voor emancipatie. Nog nooit was er zoveel aandacht voor bi+, al zijn er ook gemiste kansen. Hier geven we vanuit een bi+ blik onze reactie.

  Door Jantine van Lisdonk en Els Veenis

  Het nieuwe emancipatiebeleid richt zich wederom voornamelijk op vrouwen en lhbtiq+ (lesbisch, homo, bi+, transgender, intersekse, queer) mensen. Het gaat over wat ‘wat zij nodig hebben om gelijke kansen te krijgen en om die kansen ook te verzilveren’. Met de titel Emancipatie: een opdracht voor ons allen maakt de minister duidelijk dat emancipatie niet alleen gaat over het wegnemen van drempels en het ondersteunen van vrouwen en lhbtiq+ mensen. Het betreft óók een maatschappelijke cultuurverandering en bespreekbaarheid in de samenleving. Hiervoor is iedereen verantwoordelijk. De minister erkent dat Nederland in Europa niet meer tot de top behoort van landen met vooruitstrevend beleid op het gebied van lhbtiq+ emancipatie. Er valt nog veel te verbeteren. Ook uit de minister zijn zorgen. Want ondanks dat in Nederland veel mensen emancipatie en gelijke behandeling van vrouwen en lhbtqi+ mensen belangrijk vinden, is er ook een internationale conservatieve beweging gaande die in Nederland steeds grotere aandacht krijgt. Deze tegenbeweging mikt op het beperken van de verworven rechten van vrouwen en lhbtiq+ mensen.

  Domeinen
  Het emancipatiebeleid richt zich op allerlei domeinen: arbeid, veiligheid, zorg, onderwijs, gelijke behandeling en wetgeving, en internationaal. Het gaat dus over allerlei ministeries. Voor lhbtiq+ emancipatie staat het Regenboogstembusakkoord centraal, waarin belangrijke thema’s voor wet- en regelgeving zijn gebundeld waarop verbetering nodig is. De minister benoemt ook allerlei maatregelen voor in de uitvoering. We zijn het eens met COC Nederland, dat het ambitieus maar weinig concreet is.

  Intersectionaliteit
  Nieuw is de sterke aandacht voor intersectionaliteit. Dit houdt in dat verschillende vormen van ongelijkheid elkaar kunnen treffen binnen eenzelfde individu. Mensen kunnen dus op verschillende manieren met discriminatie, privileges of machtsposities te maken krijgen . Niet alleen wordt geprobeerd om meer samenhang te krijgen in het kabinetsbeleid tegen alle vormen van discriminatie, racisme, en kansenongelijkheid. Ook gaat het kabinet per onderwerp een intersectionele benadering inzetten voor effectievere beleidsinterventies.

  Mede als gevolg van deze intersectionele benadering krijgt bi+ in het nieuwe emancipatiebeleid veel meer aandacht dan in voorgaande jaren. Binnen het huidige emancipatiebeleid was bi+ weliswaar een thema, maar kwam alleen aan bod onder de noemer ‘kwetsbare groepen’. We waren er blij mee, want het was een begin. Toch doet het bi+ emancipatie natuurlijk tekort om bi+ mensen alleen als kwetsbare groep te zien en voorbij te gaan aan de onveiligheid en extra problemen waar ze tegen aanlopen als gevolg van uitsluiting, onzichtbaarheid en gebrek aan erkenning.

  Maatregelen
  Nu is daar meer aandacht voor. Bij de thema’s Arbeid, Veiligheid (inclusief seksueel geweld) en Zorg komt aan bod dat de situatie van bi+ mensen bijzonder ongunstig is. Zij krijgen met meer of andere problemen te maken dan monoseksuele mensen. Ook wordt benoemd dat de monoseksuele norm hierin een rol speelt. Over de probleemanalyse zijn we tevreden en het is goed te zien dat onze nationale Kennissynthese als input heeft gediend voor het nieuwe emancipatiebeleid.

  Er worden vier maatregelen genoemd die specifiek gericht zijn op bi+ emancipatie en bi+ mensen. De belangrijkste is dat de minister aangeeft Bi+ Nederland en haar werk te ondersteunen. Dit is voor ons van essentieel belang. Ten tweede wordt verkend hoe een onderzoek eruit kan zien gericht op bi+ mensen en de arbeidsmarkt. Ten derde zal het ministerie van OCW organisaties betrekken in het bepalen welke onderzoeken en oplossingsrichtingen nodig zijn om de gezondheid van bi+ mensen en hulpverlening aan hen te verbeteren. Tot slot, zal de directie emancipatie zelf meer aandacht hebben voor bi+ emancipatie door jaarlijks met belangrijke organisaties hierover te spreken. Ook heeft de Bi+ Zelfscan van Bi+ Nederland die ze hebben gedaan ertoe geleid dat de directie emancipatie meer aandacht heeft voor bi+ inclusieve communicatie, bi+ mensen in de eigen organisatie en representatie van bi+ personen om de zichtbaarheid te vergroten.

  Gemiste kansen
  Terwijl de minister erkent dat bi+ mensen opvallend vaak te maken krijgen met onveiligheid, een slechte gezondheid en seksuele grensoverschrijding, valt het op dat er in de diverse algemene en lhbtiq+ programma’s en maatregelen werkelijk geen enkele aandacht wordt besteed aan de situatie van bi+ mensen. Behalve het (mogelijk) uitvoeren van meer specifiek onderzoek, lijkt het erop dat bi+ een ‘blinde vlek’ blijft in beleidsontwikkeling, preventie en hulpverlening. Met oog op de intersectionele benadering en benodigde (interne) cultuurverandering om systemische ongelijkheid te verminderen (lees: heteronormativiteit én mononormativiteit) roept Bi+ Nederland op dat bi+ inclusie niet alleen in losse initiatieven aan bod komt, maar dat er in alle relevante beleidsdossiers rekening wordt gehouden met bi+ inclusie (mainstreaming). Graag zien we dat er aandacht komt voor bi+ inclusie in het huidige Actieplan Veiligheid LHBTI, de programma’s Regenboogsteden en Veilige Steden, en het nationaal actieplan tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

  Bi+ Nederland roept op dat bi+ inclusie niet alleen in losse initiatieven aan bod komt, maar dat er in alle relevante beleidsdossiers rekening wordt gehouden met bi+ inclusie.


  Ook zou het een vooruitgang zijn als bi+ inclusie in algemeen beleid en programma’s op de domeinen arbeid, zorg, veiligheid, onderwijs en gelijke behandeling en wetgeving wordt gemonitord. We stellen voor dat de minister overweegt dat naast de uitvoering van de Gendertoets voor beleid, wet- en regelgeving, ook een Intersectionaliteitstoets te (laten) ontwikkelen en invoeren. Bi+ Nederland denkt graag mee.

  Verder blijven we vinger aan de pols houden voor een gedegen continuering van de LHBTI+ monitor, waarin ook de houding tegenover bi+ mensen wordt gemeten. Tot slot, zien we graag dat de Algemene Wet Gelijke Behandeling eindelijk ook rechtsbescherming zal bieden voor bi+ mensen in navolging van lesbische, homo, transgender en intersekse mensen.

  Conclusie
  Het is te prijzen dat bi+ emancipatie zoveel meer op het netvlies is komen te staan en dat er gewerkt blijft worden om inzicht te krijgen in oorzaken en oplossingsrichtingen op het gebied van ongunstige posities van bi+ mensen. Tegelijk constateren we, net als de minister, dat emancipatie inderdaad een opdracht voor ons allen is. Daarom gaan wij ons er de komende tijd hard voor maken dat bi+ emancipatie en inclusie niet alleen is voorbehouden aan specifieke verkenningen, onderzoek en beleid, maar ook steeds meer onderdeel gaat uitmaken van thema-gericht beleid, programma’s, actieplannen en onderzoek. Bi+ Nederland draagt op die manier graag bij aan de intersectionele benadering, cultuurverandering en het verminderen van systemische ongelijkheid, zodat de ongeveer 1 miljoen bi+ mensen in Nederland zich vrij en veilig voelen om zichzelf te kunnen zijn.

  *) Het rijksoverheidsbeleid voor emancipatie is een onderwerp dat meerdere ministeries aangaat. Dijkgraaf is de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en hij heeft als taak de beleidsontwikkelingen van deze ministeries op het gebied van emancipatie te coördineren.

  bi+ acceptatie bevorderen door open in gesprek te gaan

  bi+ acceptatie bevorderen door open in gesprek te gaan

  Marleen Tensen studeerde sociologie aan de Universiteit Utrecht en schreef haar scriptie over het grote bi+ onderzoek. Over wat haar daarbij opviel schreef ze een blog.

  In 2021 heb ik mij voor het schrijven van mijn scriptie verdiept in het eerste landelijke grootschalige bi+ onderzoek. Met een open blik heb ik geprobeerd om een beeld te vormen van de verschillende manieren waarop bi+ jongeren (16-24 jaar oud) anno 2021 te maken hebben met negatieve ervaringen, stigma en vooroordelen, puur en alleen vanwege hun seksuele oriëntatie. Dit deed ik door open antwoorden te analyseren in een vragenlijst en ik wil jullie graag mijn eigen bevindingen delen.

  Door Marleen Tensen

  “Ben je nou homo of hetero?” – en andere bi+ vooroordelen (die ik graag zie verdwijnen…)


  Het is mij opgevallen dat er enorm veel verschillende soorten van stigma’s en vooroordelen zijn naar bi+ mensen. Zo voelen mensen met een bi+ oriëntatie zich lang niet altijd veilig in hun omgeving, krijgen zij te maken met uitsluiting of worden ze uitgescholden. Vaak wordt de seksuele oriëntatie van bi+ mensen niet serieus genomen, en worden zij ervan beschuldigd dat ze alleen maar zeggen bi+ te zijn voor de aandacht of omdat het een trend is. Helaas zijn scholen ook niet altijd een veilige omgeving. Leerlingen krijgen niet alleen maar van klasgenoten negatieve dingen te horen over hun seksuele oriëntatie, ook sommige leraren spreken naar hun klas uit dat een bi+ oriëntatie of biseksualiteit niet bestaat. Vrouwen krijgen veel te maken met seksualisering omwille van hun oriëntatie. Van hen wordt verwacht dat ze ooit wel eens aan een trio hebben meegedaan, of ze worden ongewenst benaderd om hieraan deel te nemen. Mannen die aangeven bi+ te zijn worden vaak niet geloofd; van hen wordt bijvoorbeeld gedacht dat zij eigenlijk homoseksueel zijn, maar dit nog niet willen toegeven en dat zij gebruik willen maken van de voordelen die een leven als hetero met zich mee kan brengen. De antwoorden van non-binaire en genderfluïde mensen waren vergelijkbaar met die van vrouwen en mannen. Wel ervaren ze bovenop de bi+ stigma’s extra stigmatisering over het feit dat zij zich niet als vrouw óf man identificeren.

  … niet zomaar uit de lucht…

  De titel van mijn scriptie is “Ben je nou homo of hetero?” en die naam is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Er heerst veel onbegrip over bi+. Want hoe kunnen mensen nou écht op meer dan één gender vallen? Als je als man een relatie met een man hebt ben je toch homo? En als je dan daarna een relatie met een vrouw hebt, ben je dan niet toch hetero? Vaak wordt vergeten dat er meer dan twee opties zijn binnen het spectrum van seksualiteit. Of betekent bi+ dan dat je met een man én een vrouw tegelijkertijd een relatie moet hebben? Nee, natuurlijk.

  Duidelijk is geworden dat bi+ mensen te maken hebben met stigmatisering vanuit meerdere kanten. Deze stigmatisering komt voort vanuit een heteroseksuele norm, waarbij mensen er standaard vanuit gaan dat mensen hetero zullen zijn. Hier kunnen alle mensen binnen de LHBTIQA+ paraplu mee te maken krijgen. Voor bi+ mensen komt hier nog stigmatisering bovenop vanuit de monoseksuele norm, wat inhoudt dat men ervan uit gaat dat mensen maar op mensen van één gender kunnen vallen.

  ‘Doordat ik zo open in gesprek heb kunnen gaan met mijn omgeving en doordat ik hier niet alleen vanuit mijn eigen ervaringen, maar ook met vanuit mijn onderzoek over kon vertellen, heeft mijn directe omgeving veel kunnen leren.’


  Naast de uitkomsten van mijn scriptie zijn mij in mijn eigen omgeving ook dingen opgevallen. Bij mijzelf merkte ik dat ik met veel van de heersende vooroordelen al bekend was en dit haast heb weggecijferd als ‘niet zo erg’ of ‘het hoort er nou eenmaal bij’ of ‘sommige mensen begrijpen het gewoon niet’. Ik dacht, vanuit mijn eigen ervaringen, dat veel van de in mijn onderzoek terugkerende stigma’s en vooroordelen wel algemeen bekend waren. Tijdens mijn scriptie heb ik het veel meer dan normaal met mijn familie, vrienden en kennissen gehad over bi+ en wat dit allemaal in kan houden. Daardoor merkte ik pas hoe weinig mensen weten over biseksualiteit en vaak nog minder over andere bi+ oriëntaties. Mijn omgeving was hoofdzakelijk geïnteresseerd in wat het dan inhield en schrok zelf vaak van sommige van mijn eigen ervaringen met vooroordelen. Tegelijkertijd werden sommige mensen in mijn omgeving soms ook geconfronteerd met hun eigen (vaak onbewuste) vooroordelen. Doordat ik zo open in gesprek heb kunnen gaan met mijn omgeving en doordat ik hier niet alleen vanuit mijn eigen ervaringen, maar ook met vanuit mijn onderzoek over kon vertellen, heeft mijn directe omgeving veel kunnen leren. En dat vind ik nou al een heel positief direct resultaat dat voortkomt uit het uitvoeren van mijn onderzoek. Hopelijk kan door gespreksvoering, voorlichting en bekendwording met bi+ in de maatschappij steeds meer acceptatie komen voor iedereen, ongeacht de seksuele oriëntatie.