Teamleider Communicatie & Media

Wil jij meewerken aan een bi+ inclusieve samenleving? Bi+ Nederland zoekt een Teamleider Communicatie & Media (20 uur per week).

 

Bi+ Nederland hecht waarde aan en ziet het belang in van een diverse samenstelling van het bestuur en zal dat ook prioriteit geven in het gehele wervingsproces. We streven naar een diverse samenstelling van onze organisatie in gender (x/m/v), leeftijd, achtergrond en ervaring.

 

Bi+ Nederland behartigt de belangen van ongeveer 1 miljoen bi+ mensen. Zij vormen de grootste maar tot nu toe ook grotendeels onzichtbare groep onder de lhbti+ gemeenschap.

 

Wij richten ons op het bevorderen van een bi+ inclusieve samenleving, waarin elk individu in Nederland liefde, lust, verlangen en relaties kan ervaren, los van vaststaande normen en verwachtingen rondom sekse, gender en seksuele oriëntatie, en met inachtneming van ieders toestemming, respect voor elkaar en gelijkwaardigheid.

 

Door de monoseksuele norm wordt bi+ onzichtbaar gemaakt, niet als volwaardige en stabiele seksuele oriëntatie gezien en krijgen bi+ mensen te maken met vooroordelen, wat aantoonbaar samenhangt met een verminderd welbevinden van de bi+ gemeenschap. Daarom focust Bi+ Nederland zowel op heteronormativiteit als op mononormativiteit.

 

In het werken aan een bi+ inclusieve samenleving houden we als Bi+ Nederland onze kernwaarden moed, speelsheid, professionaliteit, positiviteit en toegankelijkheid hoog in het vaandel bij alles wat we doen.

 

 

Verantwoordelijkheden teamleider communicatie & media

 • leiding geven aan een klein team communicatie & media, dat bestaat uit medewerker(s) en vrijwilligers, inclusief wekelijks teamoverleg leiden;
 • communicatie- en (social) media strategie en plannen ontwikkelen, die passen binnen het (meerjarige) beleid van de organisatie;
 • aansturen en mee uitvoeren van communicatie & media plannen en activiteiten;
 • eindverantwoordelijkheid nemen en planning voor post, stories en berichten die het team maakt;
 • jaarlijkse campagne ontwikkelen en mee uitvoeren;
 • eindverantwoordelijk en mee uitvoeren van geplande en last-minute communicatie en media uitingen op website(s), Instagram, Facebook LinkedIn, eventueel Twitter en nieuwsbrieven;
 • eindverantwoordelijk van beheer website(s) en sociale media

Profiel:

 • is betrokken bij de doelstellingen van Bi+ Nederland;
 • is bi+ of heeft expliciet affiniteit met bi+ emancipatie. Met affiniteit bedoelen we dat je kan laten zien dat je vanuit je (vrijwilligers)werk, studie of vrije tijd je eerder zelf ervoor gekozen hebt om je bezig te houden met onze thema’s en je hiervoor wilt inzetten;
 • is in staat om de visie van Bi+ Nederland te vertalen in tekst en beeld in communicatie en (social)media uitingen;
 • kan strategisch denken gericht op maatschappelijke impact;
 • werkt planmatig (gestructureerd, resultaatgericht en haalt deadlines);
 • kan werkprocessen opzetten voor het team om de uitvoering van strategie en plannen te realiseren;
 • heeft aantoonbare ervaring met het leidinggeven aan een team;
 • is in staat en vindt het leuk om met diverse medewerkers en vrijwilligers samen te werken;
 • heeft aantoonbare ervaring met het maken van communicatie en social media uitingen;
 • kan communicatie en (social) media uitingen verzorgen gericht op een publiek van professionals en media;
 • kan goed aansluiten (of kan dit leren) bij de diverse, brede doelgroep van bi+ mensen (bv. in leeftijden, genders, leefstijlen, achtergronden);
 • heeft aantoonbare ervaring met websites maken en beheren in WordPress, bij voorkeur ook met Digi Builder;
 • kan eindredactie doen van artikelen, persberichten en blogs;
 • is bekend met Canva en Mailchimp (of is bereid dit in eigen tijd te leren);
 • is bereid om incidenteel te werken in avonden en/of weekend bij actualiteiten of geplande community events;
 • is bereid te werken tijdens piekmomenten in communicatie

Wij realiseren ons dat niemand in alles goed kan zijn. In (eventuele) gesprekken zullen we daarom samen bekijken waar je sterke en minder sterke kanten liggen en wat dit betekent voor de uitvoering van deze functie.

 

Wat wij bieden:

 • een organisatie waar enthousiaste, gedreven en open-minded mensen samenwerken aan een bi+ inclusieve samenleving;
 • een progressieve emancipatie organisatie die diversiteit, inclusie en toegankelijkheid belangrijk vindt;
 • afwisselende functie met aandacht voor jouw ontwikkeling;
 • fijne werkplek (kantoor in Amsterdam Noord) met veel mogelijkheden voor flexibiliteit in werklocatie (kantoor & thuis) en werktijden, en met aandacht voor werk-privé balans;
 • aanstelling voor 20 uur per week voor 1 jaar met een proefperiode van 1 maand. Contractverlenging is, bij goed functioneren, mogelijk;
 • salaris tussen € 3.069 en € 3.500, afhankelijk van ervaring (schaal 9 of 10 van de CAO Sociaal Werk) per maand bij een 36-urige werkweek;
 • aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk, waaronder eindejaarsuitkering, vakantiegeld, loopbaanbudget, pensioen;
 • werk laptop en mobiel in bruikleen en mobiel abonnement;
 • reiskostenvergoeding is mogelijk.

Interesse?

Als je interesse hebt, stuur dan uiterlijk 26 februari een motivatie en CV naar directeur Barbara Oud (barbara@biplus.nl). Voor vragen kun je met haar contact opnemen.

Na selectie vinden er twee rondes gesprekken plaats. Het uitvoeren van een kleine opdracht behoort tot de mogelijkheden.

Acquisitie naar aanleiding van deze informatie wordt niet op prijs gesteld.

Secretaris

Wil jij meewerken aan een bi+ inclusieve samenleving? Bi+ Nederland zoekt een Secretaris.

 

Bi+ Nederland hecht waarde aan en ziet het belang in van een diverse samenstelling van het bestuur en zal dat ook prioriteit geven in het gehele wervingsproces. We streven naar een diverse samenstelling van onze organisatie in gender (x/m/v), leeftijd, achtergrond en ervaring.

 

Bi+ Nederland behartigt de belangen van ongeveer 1 miljoen bi+ mensen. Zij vormen de grootste maar tot nu toe ook grotendeels onzichtbare groep onder de lhbti+ gemeenschap.

 

Wij richten ons op het bevorderen van een bi+ inclusieve samenleving, waarin elk individu in Nederland liefde, lust, verlangen en relaties kan ervaren, los van vaststaande normen en verwachtingen rondom sekse, gender en seksuele oriëntatie, en met inachtneming van ieders toestemming, respect voor elkaar en gelijkwaardigheid.

 

Door de monoseksuele norm wordt bi+ onzichtbaar gemaakt, niet als volwaardige en stabiele seksuele oriëntatie gezien en krijgen bi+ mensen te maken met vooroordelen, wat aantoonbaar samenhangt met een verminderd welbevinden van de bi+ gemeenschap. Daarom focust Bi+ Nederland zowel op heteronormativiteit als op mononormativiteit.

 

In het werken aan een bi+ inclusieve samenleving houden we als Bi+ Nederland onze kernwaarden moed, speelsheid, professionaliteit, positiviteit en toegankelijkheid hoog in het vaandel bij alles wat we doen.

 

Verantwoordelijkheden bestuursleden Bi+ Nederland

 • voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen;
 • het bestuur stelt het (meerjarige) beleid vast, toetst de uitvoering daarvan, stuurt waar nodig bij;
 • vaststellen van de begroting en de jaarrekening.

Profiel alle bestuursleden:

 • is betrokken bij de doelstellingen van Bi+ Nederland;
 • is bi+ of heeft expliciet affiniteit met het thema;
 • kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten en de financiën van Bi+ Nederland;
 • is in staat om met de andere bestuursleden te werken in een team;
 • kan het bestuursbeleid binnen de stichting en extern uitdragen;
 • kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de werkorganisatie, is niet gericht op het operationeel beleid;
 • kan met vertrouwelijke gegevens omgaan;
 • is in staat om de visie van de stichting uit te dragen.

Secretaris

De taak van secretaris zal gemiddeld 8 uur per maand in beslag nemen en onbezoldigd worden uitgevoerd. Reiskostenvergoeding is mogelijk. Er zal om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor financiële dienstverlening worden gevraagd.

Naast de genoemde verantwoordelijkheden voor bestuursleden gelden voor de secretaris de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

 

Functie eisen voor de secretaris:

 • adequate schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands;
 • affiniteit en ervaring met digitaal werken en Office applicaties;
 • goed georganiseerd;
 • bereid tot ondersteunende werkzaamheden andere bestuursleden.

Specifieke taken:

 • zorgt voor het organiseren en de voorbereiding van de bestuursvergadering inclusief verslaglegging en opvolging van actiepunten;
 • vastleggen en bewaken procedures en werkprocessen.

Interesse?

Als je interesse hebt, stuur dan uiterlijk 26 februari een motivatie en CV naar voorzitter Petra Luiken (petra@biplus.nl). Voor vragen kun je met haar contact opnemen.

Na selectie vinden er twee rondes gesprekken plaats.

De benoeming tot Secretaris zal zijn voor 3 jaar met een proefperiode van 3 maanden.

Acquisitie naar aanleiding van deze informatie wordt niet op prijs gesteld.

Persbericht Bi+ Nederland: Nog nooit zoveel aandacht voor bi+ in de nieuwe Emancipatienota 2022-2025

Op 18 november 2022 verscheen de nieuwe Emancipatienota 2022-2025. Hierin presenteert minister Dijkgraaf, als coördinerend minister van emancipatie*, zijn visie en plannen voor emancipatie. Nog nooit was er zoveel aandacht voor bi+, al zijn er ook gemiste kansen. Hier geven we vanuit een bi+ blik onze reactie.

Door Jantine van Lisdonk en Els Veenis

Het nieuwe emancipatiebeleid richt zich wederom voornamelijk op vrouwen en lhbtiq+ (lesbisch, homo, bi+, transgender, intersekse, queer) mensen. Het gaat over wat ‘wat zij nodig hebben om gelijke kansen te krijgen en om die kansen ook te verzilveren’. Met de titel Emancipatie: een opdracht voor ons allen maakt de minister duidelijk dat emancipatie niet alleen gaat over het wegnemen van drempels en het ondersteunen van vrouwen en lhbtiq+ mensen. Het betreft óók een maatschappelijke cultuurverandering en bespreekbaarheid in de samenleving. Hiervoor is iedereen verantwoordelijk. De minister erkent dat Nederland in Europa niet meer tot de top behoort van landen met vooruitstrevend beleid op het gebied van lhbtiq+ emancipatie. Er valt nog veel te verbeteren. Ook uit de minister zijn zorgen. Want ondanks dat in Nederland veel mensen emancipatie en gelijke behandeling van vrouwen en lhbtqi+ mensen belangrijk vinden, is er ook een internationale conservatieve beweging gaande die in Nederland steeds grotere aandacht krijgt. Deze tegenbeweging mikt op het beperken van de verworven rechten van vrouwen en lhbtiq+ mensen.

Domeinen
Het emancipatiebeleid richt zich op allerlei domeinen: arbeid, veiligheid, zorg, onderwijs, gelijke behandeling en wetgeving, en internationaal. Het gaat dus over allerlei ministeries. Voor lhbtiq+ emancipatie staat het Regenboogstembusakkoord centraal, waarin belangrijke thema’s voor wet- en regelgeving zijn gebundeld waarop verbetering nodig is. De minister benoemt ook allerlei maatregelen voor in de uitvoering. We zijn het eens met COC Nederland, dat het ambitieus maar weinig concreet is.

Intersectionaliteit
Nieuw is de sterke aandacht voor intersectionaliteit. Dit houdt in dat verschillende vormen van ongelijkheid elkaar kunnen treffen binnen eenzelfde individu. Mensen kunnen dus op verschillende manieren met discriminatie, privileges of machtsposities te maken krijgen . Niet alleen wordt geprobeerd om meer samenhang te krijgen in het kabinetsbeleid tegen alle vormen van discriminatie, racisme, en kansenongelijkheid. Ook gaat het kabinet per onderwerp een intersectionele benadering inzetten voor effectievere beleidsinterventies.

Mede als gevolg van deze intersectionele benadering krijgt bi+ in het nieuwe emancipatiebeleid veel meer aandacht dan in voorgaande jaren. Binnen het huidige emancipatiebeleid was bi+ weliswaar een thema, maar kwam alleen aan bod onder de noemer ‘kwetsbare groepen’. We waren er blij mee, want het was een begin. Toch doet het bi+ emancipatie natuurlijk tekort om bi+ mensen alleen als kwetsbare groep te zien en voorbij te gaan aan de onveiligheid en extra problemen waar ze tegen aanlopen als gevolg van uitsluiting, onzichtbaarheid en gebrek aan erkenning.

Maatregelen
Nu is daar meer aandacht voor. Bij de thema’s Arbeid, Veiligheid (inclusief seksueel geweld) en Zorg komt aan bod dat de situatie van bi+ mensen bijzonder ongunstig is. Zij krijgen met meer of andere problemen te maken dan monoseksuele mensen. Ook wordt benoemd dat de monoseksuele norm hierin een rol speelt. Over de probleemanalyse zijn we tevreden en het is goed te zien dat onze nationale Kennissynthese als input heeft gediend voor het nieuwe emancipatiebeleid.

Er worden vier maatregelen genoemd die specifiek gericht zijn op bi+ emancipatie en bi+ mensen. De belangrijkste is dat de minister aangeeft Bi+ Nederland en haar werk te ondersteunen. Dit is voor ons van essentieel belang. Ten tweede wordt verkend hoe een onderzoek eruit kan zien gericht op bi+ mensen en de arbeidsmarkt. Ten derde zal het ministerie van OCW organisaties betrekken in het bepalen welke onderzoeken en oplossingsrichtingen nodig zijn om de gezondheid van bi+ mensen en hulpverlening aan hen te verbeteren. Tot slot, zal de directie emancipatie zelf meer aandacht hebben voor bi+ emancipatie door jaarlijks met belangrijke organisaties hierover te spreken. Ook heeft de Bi+ Zelfscan van Bi+ Nederland die ze hebben gedaan ertoe geleid dat de directie emancipatie meer aandacht heeft voor bi+ inclusieve communicatie, bi+ mensen in de eigen organisatie en representatie van bi+ personen om de zichtbaarheid te vergroten.

Gemiste kansen
Terwijl de minister erkent dat bi+ mensen opvallend vaak te maken krijgen met onveiligheid, een slechte gezondheid en seksuele grensoverschrijding, valt het op dat er in de diverse algemene en lhbtiq+ programma’s en maatregelen werkelijk geen enkele aandacht wordt besteed aan de situatie van bi+ mensen. Behalve het (mogelijk) uitvoeren van meer specifiek onderzoek, lijkt het erop dat bi+ een ‘blinde vlek’ blijft in beleidsontwikkeling, preventie en hulpverlening. Met oog op de intersectionele benadering en benodigde (interne) cultuurverandering om systemische ongelijkheid te verminderen (lees: heteronormativiteit én mononormativiteit) roept Bi+ Nederland op dat bi+ inclusie niet alleen in losse initiatieven aan bod komt, maar dat er in alle relevante beleidsdossiers rekening wordt gehouden met bi+ inclusie (mainstreaming). Graag zien we dat er aandacht komt voor bi+ inclusie in het huidige Actieplan Veiligheid LHBTI, de programma’s Regenboogsteden en Veilige Steden, en het nationaal actieplan tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Bi+ Nederland roept op dat bi+ inclusie niet alleen in losse initiatieven aan bod komt, maar dat er in alle relevante beleidsdossiers rekening wordt gehouden met bi+ inclusie.


Ook zou het een vooruitgang zijn als bi+ inclusie in algemeen beleid en programma’s op de domeinen arbeid, zorg, veiligheid, onderwijs en gelijke behandeling en wetgeving wordt gemonitord. We stellen voor dat de minister overweegt dat naast de uitvoering van de Gendertoets voor beleid, wet- en regelgeving, ook een Intersectionaliteitstoets te (laten) ontwikkelen en invoeren. Bi+ Nederland denkt graag mee.

Verder blijven we vinger aan de pols houden voor een gedegen continuering van de LHBTI+ monitor, waarin ook de houding tegenover bi+ mensen wordt gemeten. Tot slot, zien we graag dat de Algemene Wet Gelijke Behandeling eindelijk ook rechtsbescherming zal bieden voor bi+ mensen in navolging van lesbische, homo, transgender en intersekse mensen.

Conclusie
Het is te prijzen dat bi+ emancipatie zoveel meer op het netvlies is komen te staan en dat er gewerkt blijft worden om inzicht te krijgen in oorzaken en oplossingsrichtingen op het gebied van ongunstige posities van bi+ mensen. Tegelijk constateren we, net als de minister, dat emancipatie inderdaad een opdracht voor ons allen is. Daarom gaan wij ons er de komende tijd hard voor maken dat bi+ emancipatie en inclusie niet alleen is voorbehouden aan specifieke verkenningen, onderzoek en beleid, maar ook steeds meer onderdeel gaat uitmaken van thema-gericht beleid, programma’s, actieplannen en onderzoek. Bi+ Nederland draagt op die manier graag bij aan de intersectionele benadering, cultuurverandering en het verminderen van systemische ongelijkheid, zodat de ongeveer 1 miljoen bi+ mensen in Nederland zich vrij en veilig voelen om zichzelf te kunnen zijn.

*) Het rijksoverheidsbeleid voor emancipatie is een onderwerp dat meerdere ministeries aangaat. Dijkgraaf is de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en hij heeft als taak de beleidsontwikkelingen van deze ministeries op het gebied van emancipatie te coördineren.

bi+ acceptatie bevorderen door open in gesprek te gaan

bi+ acceptatie bevorderen door open in gesprek te gaan

Marleen Tensen studeerde sociologie aan de Universiteit Utrecht en schreef haar scriptie over het grote bi+ onderzoek. Over wat haar daarbij opviel schreef ze een blog.

In 2021 heb ik mij voor het schrijven van mijn scriptie verdiept in het eerste landelijke grootschalige bi+ onderzoek. Met een open blik heb ik geprobeerd om een beeld te vormen van de verschillende manieren waarop bi+ jongeren (16-24 jaar oud) anno 2021 te maken hebben met negatieve ervaringen, stigma en vooroordelen, puur en alleen vanwege hun seksuele oriëntatie. Dit deed ik door open antwoorden te analyseren in een vragenlijst en ik wil jullie graag mijn eigen bevindingen delen.

Door Marleen Tensen

“Ben je nou homo of hetero?” – en andere bi+ vooroordelen (die ik graag zie verdwijnen…)


Het is mij opgevallen dat er enorm veel verschillende soorten van stigma’s en vooroordelen zijn naar bi+ mensen. Zo voelen mensen met een bi+ oriëntatie zich lang niet altijd veilig in hun omgeving, krijgen zij te maken met uitsluiting of worden ze uitgescholden. Vaak wordt de seksuele oriëntatie van bi+ mensen niet serieus genomen, en worden zij ervan beschuldigd dat ze alleen maar zeggen bi+ te zijn voor de aandacht of omdat het een trend is. Helaas zijn scholen ook niet altijd een veilige omgeving. Leerlingen krijgen niet alleen maar van klasgenoten negatieve dingen te horen over hun seksuele oriëntatie, ook sommige leraren spreken naar hun klas uit dat een bi+ oriëntatie of biseksualiteit niet bestaat. Vrouwen krijgen veel te maken met seksualisering omwille van hun oriëntatie. Van hen wordt verwacht dat ze ooit wel eens aan een trio hebben meegedaan, of ze worden ongewenst benaderd om hieraan deel te nemen. Mannen die aangeven bi+ te zijn worden vaak niet geloofd; van hen wordt bijvoorbeeld gedacht dat zij eigenlijk homoseksueel zijn, maar dit nog niet willen toegeven en dat zij gebruik willen maken van de voordelen die een leven als hetero met zich mee kan brengen. De antwoorden van non-binaire en genderfluïde mensen waren vergelijkbaar met die van vrouwen en mannen. Wel ervaren ze bovenop de bi+ stigma’s extra stigmatisering over het feit dat zij zich niet als vrouw óf man identificeren.

… niet zomaar uit de lucht…

De titel van mijn scriptie is “Ben je nou homo of hetero?” en die naam is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Er heerst veel onbegrip over bi+. Want hoe kunnen mensen nou écht op meer dan één gender vallen? Als je als man een relatie met een man hebt ben je toch homo? En als je dan daarna een relatie met een vrouw hebt, ben je dan niet toch hetero? Vaak wordt vergeten dat er meer dan twee opties zijn binnen het spectrum van seksualiteit. Of betekent bi+ dan dat je met een man én een vrouw tegelijkertijd een relatie moet hebben? Nee, natuurlijk.

Duidelijk is geworden dat bi+ mensen te maken hebben met stigmatisering vanuit meerdere kanten. Deze stigmatisering komt voort vanuit een heteroseksuele norm, waarbij mensen er standaard vanuit gaan dat mensen hetero zullen zijn. Hier kunnen alle mensen binnen de LHBTIQA+ paraplu mee te maken krijgen. Voor bi+ mensen komt hier nog stigmatisering bovenop vanuit de monoseksuele norm, wat inhoudt dat men ervan uit gaat dat mensen maar op mensen van één gender kunnen vallen.

‘Doordat ik zo open in gesprek heb kunnen gaan met mijn omgeving en doordat ik hier niet alleen vanuit mijn eigen ervaringen, maar ook met vanuit mijn onderzoek over kon vertellen, heeft mijn directe omgeving veel kunnen leren.’


Naast de uitkomsten van mijn scriptie zijn mij in mijn eigen omgeving ook dingen opgevallen. Bij mijzelf merkte ik dat ik met veel van de heersende vooroordelen al bekend was en dit haast heb weggecijferd als ‘niet zo erg’ of ‘het hoort er nou eenmaal bij’ of ‘sommige mensen begrijpen het gewoon niet’. Ik dacht, vanuit mijn eigen ervaringen, dat veel van de in mijn onderzoek terugkerende stigma’s en vooroordelen wel algemeen bekend waren. Tijdens mijn scriptie heb ik het veel meer dan normaal met mijn familie, vrienden en kennissen gehad over bi+ en wat dit allemaal in kan houden. Daardoor merkte ik pas hoe weinig mensen weten over biseksualiteit en vaak nog minder over andere bi+ oriëntaties. Mijn omgeving was hoofdzakelijk geïnteresseerd in wat het dan inhield en schrok zelf vaak van sommige van mijn eigen ervaringen met vooroordelen. Tegelijkertijd werden sommige mensen in mijn omgeving soms ook geconfronteerd met hun eigen (vaak onbewuste) vooroordelen. Doordat ik zo open in gesprek heb kunnen gaan met mijn omgeving en doordat ik hier niet alleen vanuit mijn eigen ervaringen, maar ook met vanuit mijn onderzoek over kon vertellen, heeft mijn directe omgeving veel kunnen leren. En dat vind ik nou al een heel positief direct resultaat dat voortkomt uit het uitvoeren van mijn onderzoek. Hopelijk kan door gespreksvoering, voorlichting en bekendwording met bi+ in de maatschappij steeds meer acceptatie komen voor iedereen, ongeacht de seksuele oriëntatie.

Bi+ Representation – Seeing Yourself Reflected

Bi+ Representation – Seeing Yourself Reflected

Patricia Wit is vrijwilliger bij Bi+ Nederland als o.a. fotograaf, grafisch ontwerper en editor. Schrijven gaat wereldburger Patricia het best af in het Engels.

Whether you’re bi, pan, queer, or generally attracted to more than one gender (bi+) and finally coming out of that drab closet, you want to have your whole world rainbow-colored. Whether buying socks for Pride or downloading lgbtq+ wallpaper for your mobile, you want to live that new and colorful life. The media you consume also has to have relatable characters.

Slowly, Bi+ Representation in the Media is Improving


door Patricia Wit

Why Does This Matter?

Not only by educating ourselves but seeing ourselves represented in the movies and television series we consume daily helps us be more comfortable and happier with who we are. It shows that bi+ people are also a part of this society. In the past, bi+ representation was something to laugh about, a minor background role, or used as something negative. Nowadays, things are improving. Although sometimes promoted as gay and lesbian, more movies and television series have relatable characters than before. It seems that in television, we have made more significant strides, even if there are still more bi+ women than bi+ men.

Increase In Male Bi+ Representation On Television

When you turn on the tv, it is more usual to see positive female bi+ representation, such as the various female bi+ characters on Grey’s Anatomy, Rosa Diaz on Brooklyn Nine-Nine, or Annalise Keating on How to Get Away with Murder. Seeing mainly bi+ women does not mean bi+ men don’t exist. As time passes, we have seen an increase in male representation. The show Crazy Ex-Girlfriend has a great coming-out scene for a middle-aged bisexual man with the song “Gettin’ Bi.” A great quote from the show Schitt’s Creek has one of the main characters, David Rose, explaining his sexuality to his friend while buying some wine, saying:  “Um, I do drink red wine, but I also drink white wine. And I’ve been known to sample the occasional rosé. And a couple summers back, I tried a Merlot that used to be a Chardonnay, which got a bit complicated…”  Her reaction said it all as she shrugged it off, and they moved on. David’s sexuality became just a part of him and not the show’s plot. On Working Moms, a male character in the fifth season explained he was fluid regarding relationships. However, the woman he was dating kept insisting he was gay, which is nothing new since bisexual, pansexual, or sexually fluid men have been pictured more as gay than women. I think that the way the series took this on was great. A coworker explains the situation to the woman, which has her do research and educate herself.

These are just a few positive representations of male bi+ characters on TV today.

Bi+ Representation in Movies

When it comes to movies, though there are fewer, it doesn’t mean there aren’t any.

Regarding bi+ male representation in films, more are out there than before but still advertised as gay stories. Three of these films are Moonlight, Bohemian Rhapsody, and Brokeback Mountain. According to Muhammad Modibo Shareef in his article The Unicorn Scale: Moonlight, Moonlight is both a gay and bi film, but “our monosexual-dominant society often silences sexual fluidity.” Bohemian Rhapsody tells us part of the story of Freddie Mercury, the rockstar and legendary lead singer of Queen, who was known to be bisexual. Brokeback Mountain gives us a beautiful love story between two married men who fall in love with one another.

Those are not the only films regarded as having positive representation. According to the article in The Advocate, The 10 Best Films With Bisexual Leads are:

Appropriate Behaviour (2014)
Atomic Blonde (2017)
Black Swan (2010)
Chasing Amy (1997)
Disobedience (2017)
Frida (2002)
Tully (2018)
The Girl with the Dragon Tattoo (2011)
Kinsey (2004)
The Kids Are All Right (2010)

Within this list, the best film about bisexuality was Appropriate Behaviour. The author describes it as: “a deeply personal exploration of being a closeted bisexual in a traditional Persian family” and states that “it’s no wonder that the best film about a bisexual was made by one.”

So, to see more representation in the media, we must create it ourselves.

YouTube: A Growing Source For Positive Representation

YouTube is an excellent platform for creators to share their content. While it is sometimes difficult to find things about bi+ life, they are there. Whether you are looking for books, want to hear someone’s coming-out story, or educate yourself more, there are several bi+ creators that you can follow. According to GLAAD, in 2017, these were the “10 bi+ YouTubers to binge watch during #BiWeek.” In 2022, they are all still there. You can also find a long list of LGBTQ+ YouTubers on Wikipedia.

You can check out the Bi+ Representatie playlist on our YouTube channel for more videos.

‘to see more representation in the media, we must create it ourselves’


Conclusion: We are on the right path

Research shows that positive representation in the media and bi+ role models are crucial for bi+ people, and they improve the visibility of bi+ people and contribute to their wellbeing.

While we still have a long way to go, we are on the right path, and things are improving. However, if you can’t find the representation you’re looking for, you can always create it yourself.

We are currently working on an interactive database with more movies and television series and would love to hear from you. You can help us by adding your thoughts, links to videos, and any media that help make the words bisexual, pansexual, and any other bi+ term more part of our society.

If you have any questions, don’t hesitate to contact us through redactie@biplus.nl.

SOURCES:

https://www.advocate.com/film/2018/9/29/10-best-films-bisexual-leads-ranked
https://stacker.com/stories/4331/history-lgbtq-representation-film
https://www.autostraddle.com/10-reasons-to-watch-our-flag-means-death/
https://www.advocate.com/arts-entertainment/2022/5/05/queer-star-janelle-monae-play-bi-icon-josephine-baker
https://www.buzzfeed.com/morganmurrell/tv-movie-characters-made-bisexuals-feel-seen
http://www.outontheshelf.com/youtube-channels
https://bi.org/en/famous/freddie-mercury
https://bi.org/en/articles/the-unicorn-scale-call-me-by-your-name