Stemadvies

Stemadvies


Bi+ Inclusie en de Tweede Kamerverkiezingen: Een Overzicht van de Diverse Standpunten

Volgende week zijn de Tweede Kamerkiezingen en uit de laatste peilingen blijkt dat veel mensen nog niet weten wat ze moeten stemmen. Dat is niet vanwege het gebrek aan verkiezingswijzers en posts over de verschillende politieke partijen. In Nederland identificeren 1 miljoen mensen zich als bi+. Hierdoor is het dus een grote doelgroep die aandacht verdient vanuit de politiek. 

Wij hebben de verkiezingsprogramma’s doorgenomen, het stemgedrag van de afgelopen periode bekeken en enkele themadebatten rondom lhbti+ en emancipatie gevolgd. Hieronder volgt onze analyse. 

Bi+ is maar zelden een onderwerp voor de partijen
Veel politieke partijen hebben aandacht voor lhbti+. Toch valt ook op dat er zelden aandacht is voor de grootste groep daarbinnen: bi+ mensen. Enkele huidige Tweede Kamerleden en kandidaten die benoemen wel bi+ en biseksualiteit binnen debatten doordat ze kennis over het bi+ hebben en/of zelf als bi+ identificeren. Songül Mutluer (GroenLinks-PvdA) benoemt expliciet bi+ vrouwen wanneer zij het heeft over huiselijk geweld en femicide, omdat bi+ vrouwen veel vaker met geweld te maken krijgen, dan lesbische en heteroseksuele vrouwen. Carline van Breugel (D66), Eva de Bruijn (GroenLinks-PvdA), Leonie Gerritsen (PvdD) en Marieke Koekkoek (Volt) identificeren zich met één of meerdere labels onder de bi+ parapluterm.
 

Bi+ Stemadvies
Bi+ en politici

Positief effect
Maatregelen die niet specifiek op bi+ zijn gericht maar wel een positief effect hebben op het bi+ inclusiever maken van het overheidsbeleid kwamen we gelukkig wel tegen in de partijprogramma’s. D66, GroenLinks-PvdA, CDA en Volt hebben de verruiming van de Algemene wet gelijke behandeling opgenomen in hun programma. Met deze aanpassing wordt iedere vorm van discriminatie op grond van seksuele gerichtheid, geslachtskernmerken, genderidentiteit en genderexpressie verboden en strafbaar gesteld.
 

Bi+, gezin en relatie
De VVD, D66, GroenLinks-PvdA, SP, PvdD, Volt en Bij1 zijn voor de verruiming van meerouderschap. Van deze partijen hebben alleen D66, GroenLinks-PvdA en Bij1 plannen voor verruiming van de definities van een gezin zoals samengestelde gezinnen bij het aanvragen van een hypotheek, toeslagen en belastingvoordeel. Ook pleiten D66, GroenLinks-PvdA, Volt en Bij1 voor regelingen voor het draagmoederschap, zodat wensouders minder obstakels ervaren om een gezin te beginnen.
 

Onderwijs
Op het gebied van onderwijs zijn het D66, GroenLinks-PvdA, PvdD en Volt die zich uitspreken over het inclusiever maken van de seksuele vormingslessen die door de scholen worden gegeven.
 

Zorg
D66, GroenLinks-PvdA, CDA, SP, ChristenUnie, Volt en Bij1 zetten zich in om de wachtlijsten en misstanden in de transzorg terug te dringen. Ook zetten VVD, D66, GroenLinks-PvdA, PvdD, Volt, 50PLUS en Bij1 zich in om medische niet-noodzakelijke behandelingen van intersekse en genderdiverse kinderen te verbieden. D66, GroenLinks-PvdA en Volt zetten zich in op het toegankelijker maken van PrEP om zo effectief mogelijk hiv-besmettingen in te perken.  

Bescherming van kwetsbare lhbti-personen
VVD, D66, GroenLinks-PvdA, PvdD, Volt en Bij1 stellen verschillende maatregelen voor om geweld tegen lhbti-personen in te perken. Verder hebben GroenLinks-PvdA, SP, ChristenUnie en Volt in hun verkiezingsprogramma extra aandacht voor het aanpakken van huiselijk geweld en femicide. Daarnaast kaarten D66, GroenLinks-PvdA, Volt en Bij1 voor meer en betere rechten voor sekswerkers. Het is van belang voor niet-hetero sekswerkers, omdat die over het algemeen minder zichtbaar en daardoor meer kwetsbaar hun werk doen. Tenslotte hebben D66, GroenLinks-PvdA, ChristenUnie en Bij1 extra oog voor het opvangen van lhbti-vluchtelingen.
 

Bi+ stemadvies per partij
Bi+ stemadvies per partij

De overige partijen
Naast de eerdergenoemde partijen hebben wij ook de verkiezingsprogramma’s van de PVV, Forum voor Democratie, JA21, SGP, DENK, NSC en BvNL doorgelopen. Hierbij constateerden wij dat deze partijen geen of alleen negatief beleid hebben voorgesteld omtrent de emancipatie van bi+ personen. Zo zien wij bijvoorbeeld dat het SGP het “homohuwelijk”, oftewel de openstelling van het huwelijk wilt terugdraaien. De BBB benoemt wel expliciet dat iedereen ongeacht seksuele voorkeur geaccepteerd moet worden, alleen hangt er geen concrete maatregelen of beleid aan om dit te bevorderen. Daarnaast zien wij dat NSC als nieuwe partij zich negatief uitlaat tegen de transwet waarbij Omtzigt tegen het wetsvoorstel heeft gestemd. Vandaar dat wij bij al deze partijen een negatief stemadvies geven. Voor de partijen die slechts een enkele keer zijn genoemd geven wij niet onze voorkeur (“oranje”).  De partijen die meerdere keren zijn genoemd bij de verschillende maatregelen geven wij een positief stemadvies.
 
 
Dit stemadvies is uitgevoerd op basis van de verkiezingsprogramma’s, themadebatten en andere stemwijzers. De volgende stemwijzers vinden wij ook de moeite waard om door te lezen:  
Rainbow Vote 
Transgender Netwerk  
Asian Raisins  
Action Aid 
Women Inc