Hoe geven bi+ mensen vorm aan hun relatie(s) en hoe wordt dit beïnvloed door vooroordelen, stereotypen, en stigmatisering.