algemene gegevens en verantwoording

Contact
Stichting Bi+ Nederland (Bi+ Nederland, Bi+ NL, Bi+)
info@biplus.nl
tt. Vasumweg 24 A
1033 SC Amsterdam

RSIN of fiscaal nummer
860334934

Doelstelling
Het bevorderen van een bi+ inclusieve samenleving waarin elk individu in Nederland liefde, lust, verlangen en relaties kan ervaren, los van vaststaande normen en verwachtingen rondom sekse, gender en seksuele oriëntatie, en met inachtneming van wederzijdse toestemming, respect voor elkaar en gelijkwaardigheid.

Beleidsplan
Download het Bi+ Nederland Beleidsplan 2021-2022

Bestuursleden
Voorzitter – Barbara Oud
Secretaris – Marjan Hamstra
Penningmeester – Monique Boesewinkel

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur krijgen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden, middellijk noch onmiddellijk. Wel kunnen ze gemaakte onkosten declareren. Omdat Bi+ Nederland nog een jonge organisatie is, kan een bestuurslid naast de bestuurstaken ook andere werkzaamheden ten behoeve van de stichting verrichten. Daar waar mogelijk kan deze hiervoor een redelijke vergoeding krijgen (zie jaarrekening).
Kerngroepleden ontvangen voor het voorbereiden en bijwonen van het maandelijkse kerngroepoverleg een vergoeding van € 60,50 per keer. Daarnaast kunnen zij gemaakte onkosten declareren. Een kerngroeplid kan de verkregen vergoeding doneren aan het Bi+ Fonds gericht op de toegankelijkheidsbevordering.
De stichting werkt verder met vrijwilligers die daar waar mogelijk voor hun inzet een redelijke vrijwilligersvergoeding ontvangen. Bovendien kan Bi+ Nederland op projectbasis gespecialiseerde externe mensen inhuren, zoals onderzoekers, fotografen en beeldredacteuren.

Actueel verslag van de uitgeoefende actviteiten
Download het Jaarverslag 2020.

Financiële verantwoording
Download de Jaarrekening 2020

colofon!

Bij het maken van deze website zijn monoseksuele mensen met respect behandeld

Website en tekst
Gerrit Jan Wielinga, Marijn Hermanus

Foto’s en beeldadvies
Henri Blommers

Logo en vormgevingsadvies
Adrian en Stefan Silvestri

Webadvies
Kevin Swelsen

Heel veel dank aan
Daphne, Esther, Jana, Yentl, BeyonG, Dexter, Jan, Laurens, Martijn, Barbara, Jantine, Monique, Els, Hilde, Joshua, Sara, Shirodj, Pexels, Unsplash, Pixabay, Divi, Forminator en Blog Designer

Bi+ Nederland wordt ruimhartig ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

De privacyverklaring van Bi+ Nederland vind je hier

volg ons op social media