Persbericht: Actieplan overhandigd aan minister: “Veiligheid voor lhbti mensen harder nodig dan ooit”

Persbericht: Actieplan overhandigd aan minister: “Veiligheid voor lhbti mensen harder nodig dan ooit”

Op donderdag 21 maart overhandigden leden van de lhbti+ gemeenschap een actieplan aan demissionair minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid. In het plan staan punten om het toenemende geweld tegen de lhbti+ gemeenschap aan te pakken.

Toen Angelina tijdens Pride een regenboogvlag voor haar raam had gehangen, werd dat bekogeld met eieren, maar met haar aangifte werd niks gedaan. In haar buurt heeft zij altijd oortjes in om het gesis en de seksueel getinte opmerkingen maar niet te horen. Justin kon niet ongestoord met zijn vriend in de trein zitten. Hij werd belaagd door een groep jongeren die hun een half uur lang voor van alles uitscholden. En niemand dit iets deed, ook de NS niet. Ricardo maakte iets soortgelijks mee, hij werd belaagd vanwege de regenboogsymbolen op zijn kleding droeg. Gelukkig greep een medepassagier in toen de man Ricardo vast greep om hem te slaan. Ricardo deed wel aangifte, maar de dienstdoende agent weigerde Ricardo’s aangifte op te nemen.

In Nederland krijgen zeven op de tien lhbti+ personen in hun leven te maken met geweld om wie ze zijn (WODC). Van intersekse personen kreeg 22% in de afgelopen vijf jaar te maken met geweld om hun identiteit (FRA-EU). Ruim een kwart van de non-binaire mensen is het afgelopen jaar bedreigd, mishandeld of heeft seksueel geweld meegemaakt. (CBS) 40% van de trans mensen heeft te maken gehad met huiselijk geweld (TNN). En ook bi+ vrouwen krijgen schokkend vaak met huiselijk en seksueel geweld te maken (CBS, SCP). Die cijfers liggen onder de algemene bevolking een stuk lager.

Uitingen van haat en meldingen van geweld naar de regenbooggemeenschap nemen in Nederland helaas zelfs toe. Ruim de helft van de ondervraagde lhbti mensen uit het panel van Eenvandaag zag in 2023 meer negatieve reacties naar haar gemeenschap dan eerder. Ook stijgen de cijfers van online haat. De Groene Amsterdammer noteerde in hun dataset een stijging van 5000 haatberichten tegen trans mensen in 2020 naar 50.000 in 2023. Hoewel de meldingen stijgen, worden haatberichten nauwelijks tegen gegaan. Daders van geweldsincidenten worden nauwelijks veroordeeld en krijgen relatief lage straffen. Ervaringsdeskundigen gingen daarom op donderdag 30 november samen met Transgender Netwerk, COC, NNID en Bi+ Nederland in gesprek met minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid over het geweld waar zij mee te maken krijgen. Ze spraken elkaar in Den Haag en overhandigden haar het actieplan Veiligheid voor de Regenbooggemeenschap met speerpunten voor de aanpak van geweld.

In het actieplan staat dat er hogere straffen bij discriminatie moeten komen. Veel Europese landen kennen al dergelijke hate crime-wetgeving en internationale instanties bevelen het aan. Ook de aanpak van online discriminatie kan en moet beter: strafbare uitingen moeten online verwijderd kunnen worden én bestraft. De overheid moet daarom in gesprek blijven met grote internetplatforms en wetgeving verbeteren. Ook staat er in het actieplan dat er meer geld naar Roze in Blauw moet gaan. Agenten van Roze in Blauw ondersteunen lhbti+ personen bij het doen van aangifte. Iets wat hard nodig is vanwege de lage aangiftebereidheid, maar zij doen dit grotendeels vrijwillig náást hun reguliere werk.

Bi+ Nederland onderstreept de noodzaak van dit actieplan. Wij houden de vinger aan de pols.

Voor persverzoeken: neem contact op met info@biplus.nl

resources

resources

Read translations of a selection of articles from our website. These translations are a work in progress. Check back to find new translations.

 

bi+ people and work

For Bi+ people and work – an exploration, we have mapped out the experiences of bi+ people at work. The exploration also provides insight into promising approaches to increasing bi+ inclusion at work.

Lees meer
woordenlijst

woordenlijst

woordenlijst

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
aseksueel

Aseksueel verwijst naar mensen die geen of weinig seksuele aantrekking naar anderen voelen. Dit betekent niet dat alle aseksuele mensen geen of een laag libido (verlangen naar seks) hebben of celibatair (ervoor kiezen geen seks te hebben) zijn. Bi+ mensen kunnen ook aseksueel zijn. Zij zijn dan bijvoorbeeld biromantisch en aseksueel. Meer informatie over aseksualiteit vind je op www.aseksualiteit.nl. 

B
bi+

Bi+ is een overkoepelende term voor iedereen die op meer dan één gender valt en sommige mensen gebruiken dit ook als identiteit.

bi+ fobie

Bi+ fobie kenmerkt zich door onjuiste en ongepaste stereotypen die mensen associëren met bi+ (en ook biseksualiteit), waardoor hun houding tegenover bi+ bevooroordeeld en negatief kan zijn. Bi+ fobie is de afkeer of haat tegen bi+ mensen en leidt onder andere tot het ontkennen van bi+ oriëntaties en discriminatie. 

bi+ uitwissing

Bi+ uitwissing, ook wel bi+ erasure genoemd in het Engels, is het onzichtbaar maken en/of houden van bi+ oriëntaties. Een bekend voorbeeld is de aanname dat een vrouw die eerst een relatie had met een man en daarna met een vrouw van een hetero oriëntatie naar een lesbische oriëntatie is veranderd, terwijl ze net zo goed altijd bi+ kan zijn geweest. Bi+ uitwissing vergroot de maatschappelijke onzichtbaarheid van bi+ mensen.  

bicurious

Bicurious verwijst naar mensen die zoekende zijn of ze bi+ zijn of die nieuwsgierig zijn om dat te ontdekken. Sommige noemen zich ook wel bischierig. 

biseksueel

Biseksuele mensen vallen op mannen en vrouwen, of op meer dan één gender. Hoe iemand biseksualiteit ervaart en omschrijft, kan per persoon verschillen. 

bi visibility day

Bi Visibility Day is elk jaar op 23 september. Het is een dag om extra aandacht te vragen voor biseksuele mensen en hun zichtbaarheid te vergroten.  

C
cisgender

Cisgender is een term die verwijst naar mensen wiens genderidentiteit overeenkomt met het geslacht dat hen bij de geboorte is toegewezen.  

D
E
emancipatie

Emancipatie is het streven naar gelijke rechten en gelijkwaardigheid. Bi+ Nederland zet zich in voor de emancipatie van bi+ mensen en het creëren van een bi+ inclusieve samenleving waarin bi+ als vanzelfsprekende, positieve en volwaardige seksuele oriëntatie wordt gezien. 

F
fluïde

Fluïde verwijst naar mensen wiens seksuele oriëntatie verandert in de tijd en voor wie deze veranderingen een vaststaand gegeven zijn.

G
geïnternaliseerd stigma

Wanneer bi+ negatieve opvattingen en stereotypen over bi+ geloven en gaan zien als deel van hun identiteit, heet dit geïnternaliseerd stigma. Een ander woord hiervoor is zelfstigma. Dit kan onder andere leiden tot een laag zelfbeeld, onzekerheid en mentale problemen. 

gender

In tegenstelling tot sekse gaat gender over sociale, niet-biologische, aspecten van bijvoorbeeld man, vrouw of non-binair zijn. Genderidentiteit is het gender dat iemand zichzelf voelt, bijvoorbeeld een vrouw. Genderexpressie gaat over hoe iemand zich uit, bijvoorbeeld met kleding en haarstijl.

H
heteroflex

Heteroflex verwijst naar mensen die zich vooral als hetero zien, maar zich soms seksueel en/of romantisch aangetrokken voelen tot hetzelfde gender.

heteroprofessionalisme

Heteroprofessionalisme gaat over wie als een professionele en gewenste werknemer wordt gezien. Vaak is het beeld van de gewenste werknemer een witte, heteroseksuele man (Williams et al., 2022). Seksualiteit wordt vaak niet als onderdeel gezien van een professionele werknemer. Bij werknemers die niet heteroseksueel zijn wordt praten over hun partner(s) of seksuele oriëntatie al snel gezien als het ‘pronken’ met seksualiteit, terwijl seksualiteit vanuit heteroprofessionalisme als privé wordt gezien. Dit terwijl heteroseksualiteit wel als ‘seksueel neutraal’ wordt gezien op het werk. Hierdoor is het voor niet-heteroseksuele werknemers moeilijk om open te zijn over hun seksuele oriëntatie.

heteronormativiteit

Heteronormativiteit houdt in dat heteroseksualiteit de norm is in de samenleving. Heteroseksueel zijn is de standaard, waarbij heteronormativiteit ook verwachtingen schept over hoe mannen en vrouwen zich tot elkaar horen te verhouden en hoe rollen tussen hen verdeeld horen te worden. Andere seksuele oriëntaties worden gezien als afwijkend.  

homoflex

Homoflex verwijst naar mensen die zich vooral als homo zien, maar zich soms seksueel en/of romantisch aangetrokken voelen tot een ander gender.

I
intersectionaliteit

Intersectionaliteit is de theorie dat verschillende identiteiten elkaar kruizen en dat de combinatie van deze identiteiten leidt tot unieke ervaringen. Intersectionaliteit wordt vooral gebruikt in de context van emancipatie en discriminatie, waarbij mensen met meerdere gemarginaliseerde identiteiten te maken krijgen met unieke vormen van meervoudige discriminatie. Voorbeelden van deze identiteiten zijn gender, etniciteit en seksuele oriëntatie.  

intersekse

De term intersekse verwijst naar de ervaringen van mensen die geboren zijn met een lichaam dat niet voldoet aan de normatieve definitie van man of vrouw zoals de maatschappij die hanteert. Lees meer over intersekse op seksediversiteit.nl.

J
K
L
lhbtiq+

Lhbtiq+ is een afkorting die staat voor lesbisch, homo, bi+, transgender, intersekse en queer. Met de + zijn andere groepen uit de regenbooggemeenschap inbegrepen, bijvoorbeeld aseksuele personen.

M
monogamie

Monogamie betekent dat men slechts met één persoon (tegelijk) een romantische en seksuele relatie aangaat. Het hebben van een monogame relatie is de norm. Onder bi+ mensen is er veel diversiteit in de relaties die zij aangaan, waaronder monogame relaties.

monoseksueel

Je bent monoseksueel als je seksuele oriëntatie is gericht op één gender, bijvoorbeeld alleen op mannen of alleen op vrouwen. Iedereen die niet monoseksueel is, is dus bi+. 

monoseksuele norm

De monoseksuele norm is de verwachting dat mensen op één gender vallen en dus hetero of anders homo/lesbisch zijn. Bi+ oriëntaties vallen buiten deze norm, waardoor bi+ mensen tegen andere dingen aanlopen dan zowel hetero als homo en lesbische mensen.

N
non-monogamie

Non-monogamie is het aangaan van seksuele en/of romantische relaties met meerdere personen tegelijk. Dit kan zijn in de vorm van vreemdgaan, maar ook in de vorm van consensuele non-monogamie. Eén of meerdere van de partners gaan tegelijk meerdere romantische en/of seksuele relaties aan en de betrokken partners maken hierover afspraken. Er is sprake van wederzijdse toestemming (consent). Onder bi+ mensen is er veel diversiteit in hoe zij relaties aangaan, waaronder consensuele non-monogame relaties.

non-binair

Iemand die zich als non-binair identificeert voelt zich niet (helemaal) thuis binnen de genderidentiteit man of vrouw. Vaak voelen zij zich meer thuis bij een genderidentiteit die zich buiten deze categorieën bevinden. Non-binair valt onder de verzamelnaam transgender.  

O
omniseksueel

Omniseksualiteit is een seksuele oriëntatie waarbij je valt op alle geslachten en genders. Er kan bij omniseksualiteit sprake zijn van een voorkeur voor een bepaald geslacht of gender. Omniseksualiteit heeft veel gemeen met panseksualiteit. Panseksuele mensen vallen namelijk ook op alle genders, alleen speelt bij panseksualiteit gender geen rol in aantrekking. 

P
panseksueel

Panseksuele mensen vallen op mensen, ongeacht gender of geslacht. Sommigen noemen dit genderblindheid. Gender speelt dan geen rol in aantrekking. Panseksualiteit komt veel overeen met omniseksualiteit, alleen kan bij omniseksualiteit gender wel een rol spelen in de aantrekking. Zo kunnen omniseksuele mensen voorkeur hebben voor een bepaald gender of geslacht.

pan visibility day

Pan Visibility Day is elk jaar op 24 mei. Het is een dag om extra aandacht te vragen voor panseksuele mensen en hun zichtbaarheid te vergroten. 

polyamorie

Polyamorie is het (kunnen) aangaan van intieme, romantische relaties met meerdere personen tegelijk. Deze relaties kunnen ook seksueel zijn. Polyamoreuze mensen kunnen verliefd zijn op meerdere mensen tegelijk en ook met meerdere mensen tegelijk een (vaste) relatie hebben. Er is veel diversiteit in hoe bi+ mensen relaties aangaan, waaronder polyamoreuze relaties. 

Q
queer

Queer wordt onder andere gebruikt voor mensen die zich niet kunnen vinden in de gebruikelijke, vaststaande (binaire) kaders en hokjes voor gender en seksuele identiteit, of deze afwijzen. Sommigen zien queer als overkoepelende term voor iedereen in de lhbtiq+ gemeenschap, anderen zien en gebruiken het als aparte identiteit. 

questioning

Questioning verwijst naar mensen die zoeken welke seksuele oriëntatie en/of label bij hen past. 

R
relatieanarchie

Relatieanarchie daagt uit dat romantische en seksuele relaties vaak boven andere relaties, zoals vriendschappen, worden gezet. Er wordt beargumenteerd dat er minder nadruk zou moeten liggen op het sluiten van compromissen in andere relaties om de romantisch-seksuele relatie voorrang te geven. Ook beargumenteert relatieanarchie dat romantische en seksuele relaties niet slechts tussen twee personen hoeven te zijn. Relatieanarchisme wil gelijkwaardige waardering van ‘niet-conventionele’ relaties zoals meerouderschap, aromantische relaties en romantische, aseksuele relaties.

relatiediversiteit

Relatiediversiteit gaat over de verschillende manieren waarop mensen relaties met elkaar aangaan en legt de nadruk op fluïditeit, diversiteit en creativiteit in het vormen van intimiteit en relaties. Relatiediversiteit daagt bestaande relatienormen en onderliggende aannames uit. De nadruk ligt op het weergeven van de verscheidenheid aan relaties die mensen aangaan zonder deze te rangschikken op basis van sociale normen, die voor veel mensen beperkend zijn (Hammack et al., 2019).

romantische oriëntatie

Romantische oriëntatie gaat over tot wie je je romantisch aangetrokken voelt. Zoals met wie je relaties wilt aangaan. Bij veel mensen overlappen hun romantische en seksuele oriëntatie, maar niet bij iedereen. Bijvoorbeeld, een man die zich romantisch aangetrokken voelt tot alle genders, maar seksueel alleen tot mannen, is panromantisch en homoseksueel. 

S
sekse

Sekse is een ander woord voor geslacht. Het gaat dan over lichamelijke en biologische kenmerken, zoals geslachtsorganen.

seksuele diversiteit

Seksuele diversiteit gaat over de diversiteit in seksuele oriëntaties. Seksuele diversiteit benadrukt dat er veel verschillende ervaringen en belevingen zijn in seksuele oriëntatie. 

seksuele oriëntatie

Seksuele oriëntatie gaat over tot wie je je seksueel aangetrokken voelt. Zoals met wie je seks wilt. Voorbeelden van seksuele oriëntaties zijn biseksualiteit, panseksualiteit, heteroseksualiteit en homoseksualiteit. Bij veel mensen overlappen hun romantische en seksuele oriëntatie, maar niet bij iedereen. Zo kan iemand zich bijvoorbeeld romantisch aangetrokken voelen tot vrouwen en seksueel tot vrouwen en mannen.

seksuele oriëntatie model

Het seksuele oriëntatie model bestaat uit drie dimensies: romantische/seksuele aantrekking, gedrag en identiteit. Romantische en seksuele aantrekking gaat over tot wie iemand zich romantisch en/of seksueel aangetrokken voelt. Gedrag is met wie iemand bijvoorbeeld seks heeft en/of relaties aangaat. Identiteit gaat over het label dat iemand gebruikt om hun seksuele oriëntatie te omschrijven. Deze drie dimensies kunnen volledig of deels overlappen. Bij bi+ mensen overlappen de dimensies vaak niet volledig. Bijvoorbeeld, een vrouw voelt zich romantisch en seksueel aangetrokken tot meerdere genders, heeft al jaren een relatie met een vrouw en noemt zich lesbisch. De dimensies van gedrag en identiteit overlappen dan niet volledig met de aantrekking die zij ervaart. Bij veel monoseksuele mensen overlappen de drie dimensies wel volledig. Bijvoorbeeld, een man voelt zich aangetrokken tot mannen, heeft alleen seks heeft met mannen en noemt zich homo. 

T
transgender

Transgender personen voelen zich anders dan het geslacht waarmee ze zijn geboren. Hun genderidentiteit komt niet overeen met hun geslacht bij geboorte. Van de transgender personen is ruim 33% bi+ (zie onze Factsheet). Meer informatie over transgender personen vind je op transgendernetwerk.nl.

U
V
W
X
Y
Z
beleid en politiek

beleid en politiek

Bi+ Nederland werkt aan een diverse en bi+ inclusieve samenleving, gericht op gelijkwaardigheid en emancipatie, zodat bi+ mensen volledig kunnen participeren en zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat zij goed in hun vel zitten en goed functioneren in werk en het maatschappelijk leven. Bi+ Nederland zet zich in om beleid en wetgeving te verbeteren, gericht op de gelijkwaardigheid, de inclusie, het welzijn en de veiligheid van de ongeveer 1 miljoen bi+ mensen in Nederland. We richten ons op enkele thema’s waarvan de situatie van bi+ mensen ongunstig is en waar de (landelijke) overheid invloed op heeft. In (regulier) beleid, actieprogramma’s, monitoring en soms wetgeving is nog steeds nauwelijks aandacht voor bi+ mensen. Wanneer er wel aandacht is voor de brede groep lhbtiq+ mensen dan beperkt zich dat in de praktijk doorgaans tot homoseksualiteit. Wij denken dat dit komt door gebrek aan bewustwording en kennis, onzichtbaarheid, een blinde vlek en/of handelingsverlegenheid bij ambtenaren en professionals.

Onze thema’s

Hier lees je op welke thema’s we ons richten, wat we willen bereiken en welke ontwikkelingen er zijn.

veiligheid en geweld 

Lees meer over één van de politieke en beleidsdomeinen waar Bi+ Nederland zich mee bezig houdt.

seksueel geweld

Lees meer over één van de politieke en beleidsdomeinen waar Bi+ Nederland zich mee bezig houdt.

onderwijs en jongeren

Lees meer over één van de politieke en beleidsdomeinen waar Bi+ Nederland zich mee bezig houdt.

werk

Lees meer over één van de politieke en beleidsdomeinen waar Bi+ Nederland zich mee bezig houdt.

gezondheid

Lees meer over één van de politieke en beleidsdomeinen waar Bi+ Nederland zich mee bezig houdt.

emancipatiebeleid

Lees meer over één van de politieke en beleidsdomeinen waar Bi+ Nederland zich mee bezig houdt.

onderzoek en monitoring

Lees meer over één van de politieke en beleidsdomeinen waar Bi+ Nederland zich mee bezig houdt.

internationaal

Lees meer over één van de politieke en beleidsdomeinen waar Bi+ Nederland zich mee bezig houdt.

Als de landelijke bi+ emancipatie organisatie kan Bi+ Nederland geconsulteerd worden en advies geven.

Alle onderzoeksbronnen zijn te vinden in de kennissynthese Nederlandse onderzoeken over bi+ mensen en thema’s.

persberichten m.b.t. beleid en politiek
tools en tips

tools en tips

Vind hier het gereedschap om zelf aan de slag te gaan met bi+ inclusie.

Steeds meer organisaties en professionals zetten zich in voor diversiteit en inclusie op allerlei vlakken, zowel intern als extern. In een diverse en inclusieve organisatie kunnen medewerkers openlijk en comfortabel zichzelf zijn en zijn producten en dienstverlening voor iedereen.

Ondanks dat veel organisaties steeds meer stappen maken om inclusief te zijn, blijft de inclusie van bi+ mensen vaak nog achter. Algehele lhbtiq+ (lesbisch, homo, bi+, transgender, intersekse, queer) inclusie of aandacht voor seksuele en genderdiversiteit schiet bijna altijd tekort in bi+ inclusie. Speciale aandacht voor bi+ mensen en bi+ inclusie is daarom nodig.

Wil je weten hoe je als professional kan werken aan bi+ inclusie? Hieronder vind je tools met tips en handvatten om meer bi+ inclusief te werk te gaan.

bi+ zelfscan

bi+ zelfscan

Benieuwd hoe jouw organisatie ervoor staat als het gaat om bi+ inclusie? De Bi+ Zelfscan geeft aan de hand van twintig vragen een eerste inzicht .

factsheet

factsheet

De belangrijkste feiten uit Nederlands onderzoek naar mensen die een seksuele oriëntatie hebben gericht op meer dan één gender, op een rij.

10 vragen over bi+

10 vragen over bi+

Handreiking lhbti+ emancipatie met antwoord op de belangrijkste vragen over bi+.