onderzoek en monitoring

Het is belangrijk dat wordt gemonitord hoe het met de emancipatie en inclusie van bi+ mensen staat op het gebied van hun leefsituatie, gezondheid, onderwijs en werk. In enkele CBS monitoren wordt dit inmiddels goed gemeten, waarbij bi+ mensen meer antwoordopties hebben om hun seksuele oriëntatie aan te geven en waarbij onderzoekers een logische indeling in groepen maken (zie deze handreiking voor adviezen over bi+ inclusief onderzoek). Maar helaas wordt er niet (meer) standaard over bi+ mensen gerapporteerd of is rapportage beperkt tot ‘lhb’ mensen in het algemeen, waardoor probleemgebieden van bi+ mensen onzichtbaar blijven.

Wij willen dat net zoals voor andere gronden in artikel 1 van de grondwet, op belangrijke domeinen standaard wordt gemonitord op seksuele oriëntatie en uitkomsten over bi+ mensen worden gerapporteerd. Ook willen we dat beleidsontwikkeling is gebaseerd op gedegen kennis uit onderzoek. Verder dient verdiepend onderzoek onder bi+ volwassenen herhaald te worden. Onder bi+ jongeren heeft dit nog nooit plaatsgevonden, terwijl elk SCP onderzoek onder lesbisch, homo en biseksuele jongeren er op wijst dat vooral biseksuele jongeren kwetsbaar zijn en veel problemen rapporteren.

ook interessant…

bi+ nederland podcast

bi+ nederland podcast

In de Bi+ Nederland podcast gaat Stan Oude Alink, samen met zijn co-hosts Sara Verlee en Shirodj Raghoenath het gesprek aan met bi+ personen. Bij deze podcast staan ervaringen en...

Lees meer
woordenlijst

woordenlijst

woordenlijst  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZAAseksueel verwijst naar mensen die geen of weinig seksuele aantrekking naar anderen voelen. Dit betekent...

Lees meer
workshop: bi+ de basis

workshop: bi+ de basis

Er zijn 1 miljoen mensen in Nederland met bi+ gevoelens en/of ervaringen. Ruim 15 procent van de jongeren in Nederland is bi+. Maar wat is bi+ precies? En waar lopen bi+ mensen...

Lees meer