beleid en politiek

Bi+ Nederland werkt aan een diverse en bi+ inclusieve samenleving, gericht op gelijkwaardigheid en emancipatie, zodat bi+ mensen volledig kunnen participeren en zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat zij goed in hun vel zitten en goed functioneren in werk en het maatschappelijk leven. Bi+ Nederland zet zich in om beleid en wetgeving te verbeteren, gericht op de gelijkwaardigheid, de inclusie, het welzijn en de veiligheid van de ongeveer 1 miljoen bi+ mensen in Nederland. We richten ons op enkele thema’s waarvan de situatie van bi+ mensen ongunstig is en waar de (landelijke) overheid invloed op heeft. In (regulier) beleid, actieprogramma’s, monitoring en soms wetgeving is nog steeds nauwelijks aandacht voor bi+ mensen. Wanneer er wel aandacht is voor de brede groep lhbtiq+ mensen dan beperkt zich dat in de praktijk doorgaans tot homoseksualiteit. Wij denken dat dit komt door gebrek aan bewustwording en kennis, onzichtbaarheid, een blinde vlek en/of handelingsverlegenheid bij ambtenaren en professionals.

Onze thema’s

Hier lees je op welke thema’s we ons richten, wat we willen bereiken en welke ontwikkelingen er zijn.

veiligheid en geweld 

Lees meer over één van de politieke en beleidsdomeinen waar Bi+ Nederland zich mee bezig houdt.

seksueel geweld

Lees meer over één van de politieke en beleidsdomeinen waar Bi+ Nederland zich mee bezig houdt.

onderwijs en jongeren

Lees meer over één van de politieke en beleidsdomeinen waar Bi+ Nederland zich mee bezig houdt.

werk

Lees meer over één van de politieke en beleidsdomeinen waar Bi+ Nederland zich mee bezig houdt.

gezondheid

Lees meer over één van de politieke en beleidsdomeinen waar Bi+ Nederland zich mee bezig houdt.

emancipatiebeleid

Lees meer over één van de politieke en beleidsdomeinen waar Bi+ Nederland zich mee bezig houdt.

onderzoek en monitoring

Lees meer over één van de politieke en beleidsdomeinen waar Bi+ Nederland zich mee bezig houdt.

internationaal

Lees meer over één van de politieke en beleidsdomeinen waar Bi+ Nederland zich mee bezig houdt.

Als de landelijke bi+ emancipatie organisatie kan Bi+ Nederland geconsulteerd worden en advies geven.

Alle onderzoeksbronnen zijn te vinden in de kennissynthese Nederlandse onderzoeken over bi+ mensen en thema’s.

persberichten m.b.t. beleid en politiek

ook interessant…

stemadvies

stemadvies

Bi+ Inclusie en de Tweede Kamerverkiezingen: Een Overzicht van de Diverse Standpunten Volgende week zijn de Tweede Kamerkiezingen en uit de laatste peilingen blijkt dat veel...

Lees meer