Bi+ Nederland: de stichting

Sinds de zomer van 2019 is Nederland een organisatie rijker: Bi+ Nederland. Uit de statuten…

De stichting heeft tot doel: een bi+ inclusieve samenleving waarin elk individu in Nederland liefde, lust, verlangen en relaties kan ervaren, los van vaststaande normen en verwachtingen rondom sekse, gender en seksuele oriëntatie, en met inachtneming van wederzijdse toestemming, respect voor elkaar en gelijkwaardigheid.

Toegegeven: een ambitieus doel! Maar volgens ons, de oprichters van de stichting, belangrijk genoeg om voor te strijden. We hebben lang nagedacht over hoe Bi+ Nederland haar doel kan bereiken. Uiteindelijk zijn we tot de volgende zes punten gekomen. Wij willen:

• seksuele diversiteit in alle facetten belichten vanuit bi+ perspectief;

• meer aandacht geven aan maatschappelijke zichtbaarheid en erkenning voor bi+ mensen en hun netwerk;

• wetenschappelijke onderzoeken (laten) verzorgen om daarmee het welzijn en de leefsituatie voor bi+ mensen en hun netwerk/omgeving te verbeteren;

• discussies initiëren en stimuleren om maatschappelijke en sociale normen en verwachtingen die de bi+ leefwijzen en gedachten werelden in de weg staan te veranderen;

• publicaties (laten) verzorgen;

• projecten rondom thema’s die verband houden met het doel van de stichting verzorgen;

In gewoon Nederlands wil de Bi+ Nederland dus het onderwerp bi+ beter en nadrukkelijker op de kaart zetten in Nederland, zodat mensen met bi+ gevoelens en ervaringen zichtbaarder worden, zich meer gesteund en geaccepteerd voelen door de maatschappij en hun eigen omgeving.

Lijkt het je wat om je ook in te zetten voor deze stichting? Om mee na te denken over hoe deze verandering in de maatschappij het beste vorm te geven, om mee te helpen het doel te bereiken? Stuur dan een mailtje naar info@biplus.nl of neem contact op met Bi+ Nederland via de Facebookpagina

Visited 633 Times, 1 Visit today

Over de redactie

de bi+ redactie bestaat uit meerdere vrijwilligers van Bi+ Nederland die van en voor mensen met bi+ gevoelens en ervaringen schrijven. Als je zin hebt om mee te schrijven, stuur dan een mail naar redactie@biplus.nl

Related Posts