bi+ mensen en werk: portretverhalen

In deze portretverhalen lees je de ervaringen van verschillende bi+ mensen op het werk. Zij vertellen onder andere over waar zij tegenaanlopen, welke afwegingen zij maken rondom openheid op het werk en wat zij graag zouden willen voor meer bi+ inclusie op het werk.

Meer weten over ervaringen van bi+ mensen op het werk en kansrijke aanpakken om bi+ inclusie op het werk te bevorderen? Lees dan de Verkenning bi+ mensen en werk en de praktische handreiking Inclusie van bi+ mensen op het werk.

bi+ en werk: portretverhaal Martijn

bi+ en werk: portretverhaal Martijn

‘Op een plek werken die in lijn is met mijn waarden’
‘Door kennis over te dragen en te delen maak je mensen bewust dat het niet zo zwart-wit is en dat er veel verschillende ervaringen kunnen bestaan.’

bi+ en werk: portretverhaal Aiden

bi+ en werk: portretverhaal Aiden

‘Het ligt niet aan mij, maar aan hen’
‘Ik ben er trots op om zichtbaarder te zijn, maar ben wel meer terughoudend geworden vanwege de risico’s.’

bi+ en werk portretverhaal: Carol

bi+ en werk portretverhaal: Carol

‘Ik kan laten zien: het kan ook anders’

‘Ik vind het ook prettig als mensen ernaar vragen, mits ze er respectvol mee omgaan.’

bi+ en werk portretverhaal: Alexa

bi+ en werk portretverhaal: Alexa

‘Diversiteit en inclusie vergt een lange adem’

“Ik denk dat veel heteroseksuele collega’s nooit hoeven na te denken over hun veiligheid en of je wel of niet iets kan delen, wat betekent dat je heel veel energie over hebt voor andere zaken.”

bi+ en werk: portretverhaal Joshua

bi+ en werk: portretverhaal Joshua

‘Bevrijdende manier van leven’
‘Als organisatie gaat het niet alleen om ruimte maken voor bi+ mensen, maar ook om te durven omarmen dat er heel veel variëteit is in mensen.’

bi+ en werk portretverhaal: Rachel

bi+ en werk portretverhaal: Rachel

‘Aandacht voor diversiteit en inclusie trok mij over de streep.’

‘Ik zou het erg fijn vinden als er mensen buiten de gemeenschap zijn die diversiteit en gelijkheid belangrijk vinden, dat je meer allies(bondgenoten) hebt. Dan hoef je niet altijd in je eentje de strijd te voeren.’

bi+ en werk: portretverhaal Joris

bi+ en werk: portretverhaal Joris

‘Kantelpunt van openheid’
‘Als ik tegen mensen zeg ‘ik ben biseksueel’ dan gaat dat de wereld niet veranderen. Maar ik kan zo wel een kleine bijdrage leveren.’

ook interessant…

bi+ people and work

bi+ people and work

publications about bi+ people and work For Bi+ people and work - an exploration, the University of Leiden together with Bi+ Nederland has mapped out the experiences of bi+ people...

Lees meer