bi+ inclusie op het werk

Waar lopen bi+ mensen tegenaan op het werk en hoe zorg je dat je organisatie of bedrijf ook inclusief is voor bi+ mensen? Hier vind je

Verkenning bi+ mensen en werk

Verkenning bi+ mensen en werk

De Verkenning bi+ mensen en werk biedt inzicht in de ervaringen van bi+ mensen op het werk. Ook geeft de verkenning collega’s, leidinggevenden, werkgevers, HR, stakeholders, overheid en belangenorganisaties aanpakken die kansrijk zijn om bi+ inclusie op het werk te vergroten.

De ervaringen van bi+ mensen op het werk zijn in veel opzichten slechter dan die van hetero, homo en lesbische mensen, bijvoorbeeld in werktevredenheid, vertrekintenties, het meemaken van ongewenst gedrag van collega’s in de vorm van intimidatie, pesten, ongewenste seksuele aandacht, lichamelijk geweld en burn-out klachten. In vergelijking met lesbische en homo werknemers, zijn bi+ mensen daarnaast veel minder vaak open over hun seksuele oriëntatie.

Algemene D&I en lhbtiq+ aanpakken werken vaak niet goed (genoeg) voor bi+ inclusie. In de verkenning en de handreiking bieden we aanpakken die wél kansrijk zijn.

bi+ mensen en werk: portretverhalen

In deze portretverhalen lees je de ervaringen van verschillende bi+ mensen op het werk. Zij vertellen onder andere over waar zij tegenaanlopen, welke afwegingen zij maken rondom openheid op het werk en wat zij graag zouden willen voor meer bi+ inclusie op het werk.

bi+ en werk: portretverhaal Kaneesha

bi+ en werk: portretverhaal Kaneesha

Op het werk ben ik tegenwoordig heel open over mijn biseksualiteit als mensen ernaar vragen. Ik heb al veel meegemaakt tijdens onder andere stages. Daardoor weet ik dat wanneer je niet jezelf bent, dat het dan moeilijker en moeilijker wordt om dat wel te zijn. Ik wil het niet verhullen in de werksetting en vertel daarom heel open dat ik getrouwd ben met een vrouw én bi ben.

bi+ en werk: portretverhaal Martijn

bi+ en werk: portretverhaal Martijn

‘Op een plek werken die in lijn is met mijn waarden’
‘Door kennis over te dragen en te delen maak je mensen bewust dat het niet zo zwart-wit is en dat er veel verschillende ervaringen kunnen bestaan.’

bi+ en werk: portretverhaal Aiden

bi+ en werk: portretverhaal Aiden

‘Het ligt niet aan mij, maar aan hen’
‘Ik ben er trots op om zichtbaarder te zijn, maar ben wel meer terughoudend geworden vanwege de risico’s.’

bi+ en werk: portretverhaal Carol

bi+ en werk: portretverhaal Carol

‘Ik kan laten zien: het kan ook anders’

‘Ik vind het ook prettig als mensen ernaar vragen, mits ze er respectvol mee omgaan.’

bi+ en werk: portretverhaal Alexa

bi+ en werk: portretverhaal Alexa

‘Diversiteit en inclusie vergt een lange adem’

“Ik denk dat veel heteroseksuele collega’s nooit hoeven na te denken over hun veiligheid en of je wel of niet iets kan delen, wat betekent dat je heel veel energie over hebt voor andere zaken.”

bi+ en werk: portretverhaal Joshua

bi+ en werk: portretverhaal Joshua

‘Bevrijdende manier van leven’
‘Als organisatie gaat het niet alleen om ruimte maken voor bi+ mensen, maar ook om te durven omarmen dat er heel veel variëteit is in mensen.’

bi+ en werk portretverhaal: Rachel

bi+ en werk portretverhaal: Rachel

‘Aandacht voor diversiteit en inclusie trok mij over de streep.’

‘Ik zou het erg fijn vinden als er mensen buiten de gemeenschap zijn die diversiteit en gelijkheid belangrijk vinden, dat je meer allies(bondgenoten) hebt. Dan hoef je niet altijd in je eentje de strijd te voeren.’

bi+ en werk: portretverhaal Joris

bi+ en werk: portretverhaal Joris

‘Kantelpunt van openheid’
‘Als ik tegen mensen zeg ‘ik ben biseksueel’ dan gaat dat de wereld niet veranderen. Maar ik kan zo wel een kleine bijdrage leveren.’

*) Het project Verkenning bi+ mensen en werk is een samenwerking van Bi+ Nederland en de Universiteit Leiden. Alle producten vanuit de Verkenning bi+ mensen en werk zijn mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Fotografie: Debbie Helaha Create & Connect

ook interessant…

bi+ en werk: portretverhaal Kaneesha

bi+ en werk: portretverhaal Kaneesha

Non-binair (they/them, die/diens), dertiger, farmaceutische sector ‘Druppel die de emmer deed overlopen’ Niet verhullen Op het werk ben ik tegenwoordig heel open over mijn...

Lees meer