Bi+ Nederland: de stichting

Sinds de zomer van 2019 is Nederland een organisatie rijker: Bi+ Nederland. Uit de statuten…

De stichting heeft tot doel: een bi+ inclusieve samenleving waarin elk individu in Nederland liefde, lust, verlangen en relaties kan ervaren, los van vaststaande normen en verwachtingen rondom sekse, gender en seksuele oriëntatie, en met inachtneming van wederzijdse toestemming, respect voor elkaar en gelijkwaardigheid.

Toegegeven: een ambitieus doel! Maar volgens ons, de oprichters van de stichting, belangrijk genoeg om voor te strijden. We hebben lang nagedacht over hoe Bi+ Nederland haar doel kan bereiken. Uiteindelijk zijn we tot de volgende zes punten gekomen. Wij willen:

• seksuele diversiteit in alle facetten belichten vanuit bi+ perspectief;

• meer aandacht geven aan maatschappelijke zichtbaarheid en erkenning voor bi+ mensen en hun netwerk;

• wetenschappelijke onderzoeken (laten) verzorgen om daarmee het welzijn en de leefsituatie voor bi+ mensen en hun netwerk/omgeving te verbeteren;

• discussies initiëren en stimuleren om maatschappelijke en sociale normen en verwachtingen die de bi+ leefwijzen en gedachten werelden in de weg staan te veranderen;

• publicaties (laten) verzorgen;

• projecten rondom thema’s die verband houden met het doel van de stichting verzorgen;

In gewoon Nederlands wil de Bi+ Nederland dus het onderwerp bi+ beter en nadrukkelijker op de kaart zetten in Nederland, zodat mensen met bi+ gevoelens en ervaringen zichtbaarder worden, zich meer gesteund en geaccepteerd voelen door de maatschappij en hun eigen omgeving.

Lijkt het je wat om je ook in te zetten voor deze stichting? Om mee na te denken over hoe deze verandering in de maatschappij het beste vorm te geven, om mee te helpen het doel te bereiken? Stuur dan een mailtje naar info@biplus.nl of neem contact op met Bi+ Nederland via de Facebookpagina

ook interessant…

nieuwe website

nieuwe website

In de vier en een half jaar dat Bi+ Nederland bestaat, hebben we al veel bereikt. We hebben de eerste grote wetenschappelijke onderzoeken over bi+ in Nederland geïnitieerd, we...

Lees meer
nieuwe voorzitter: Esther Wouters

nieuwe voorzitter: Esther Wouters

“Dankzij Bi+ Nederland heb ik allerlei inzichten opgedaan die mij meer ruimte, vrijheid en zelfvertrouwen hebben gegeven. Dat gun ik iedereen. Daarom ben ik heel trots dat ik...

Lees meer
doneren

doneren

Bi+ Nederland is een non-profit organisatie. Ons werk is mogelijk door subsidie, sponsoring en donaties. Steun Bi+ Nederland in het bevorderen van de bi+ inclusieve samenleving...

Lees meer