Teamleider Communicatie & Media

Wil jij meewerken aan een bi+ inclusieve samenleving? Bi+ Nederland zoekt een Teamleider Communicatie & Media (20 uur per week).

 

Bi+ Nederland hecht waarde aan en ziet het belang in van een diverse samenstelling van het bestuur en zal dat ook prioriteit geven in het gehele wervingsproces. We streven naar een diverse samenstelling van onze organisatie in gender (x/m/v), leeftijd, achtergrond en ervaring.

 

Bi+ Nederland behartigt de belangen van ongeveer 1 miljoen bi+ mensen. Zij vormen de grootste maar tot nu toe ook grotendeels onzichtbare groep onder de lhbti+ gemeenschap.

 

Wij richten ons op het bevorderen van een bi+ inclusieve samenleving, waarin elk individu in Nederland liefde, lust, verlangen en relaties kan ervaren, los van vaststaande normen en verwachtingen rondom sekse, gender en seksuele oriëntatie, en met inachtneming van ieders toestemming, respect voor elkaar en gelijkwaardigheid.

 

Door de monoseksuele norm wordt bi+ onzichtbaar gemaakt, niet als volwaardige en stabiele seksuele oriëntatie gezien en krijgen bi+ mensen te maken met vooroordelen, wat aantoonbaar samenhangt met een verminderd welbevinden van de bi+ gemeenschap. Daarom focust Bi+ Nederland zowel op heteronormativiteit als op mononormativiteit.

 

In het werken aan een bi+ inclusieve samenleving houden we als Bi+ Nederland onze kernwaarden moed, speelsheid, professionaliteit, positiviteit en toegankelijkheid hoog in het vaandel bij alles wat we doen.

 

 

Verantwoordelijkheden teamleider communicatie & media

 • leiding geven aan een klein team communicatie & media, dat bestaat uit medewerker(s) en vrijwilligers, inclusief wekelijks teamoverleg leiden;
 • communicatie- en (social) media strategie en plannen ontwikkelen, die passen binnen het (meerjarige) beleid van de organisatie;
 • aansturen en mee uitvoeren van communicatie & media plannen en activiteiten;
 • eindverantwoordelijkheid nemen en planning voor post, stories en berichten die het team maakt;
 • jaarlijkse campagne ontwikkelen en mee uitvoeren;
 • eindverantwoordelijk en mee uitvoeren van geplande en last-minute communicatie en media uitingen op website(s), Instagram, Facebook LinkedIn, eventueel Twitter en nieuwsbrieven;
 • eindverantwoordelijk van beheer website(s) en sociale media

Profiel:

 • is betrokken bij de doelstellingen van Bi+ Nederland;
 • is bi+ of heeft expliciet affiniteit met bi+ emancipatie. Met affiniteit bedoelen we dat je kan laten zien dat je vanuit je (vrijwilligers)werk, studie of vrije tijd je eerder zelf ervoor gekozen hebt om je bezig te houden met onze thema’s en je hiervoor wilt inzetten;
 • is in staat om de visie van Bi+ Nederland te vertalen in tekst en beeld in communicatie en (social)media uitingen;
 • kan strategisch denken gericht op maatschappelijke impact;
 • werkt planmatig (gestructureerd, resultaatgericht en haalt deadlines);
 • kan werkprocessen opzetten voor het team om de uitvoering van strategie en plannen te realiseren;
 • heeft aantoonbare ervaring met het leidinggeven aan een team;
 • is in staat en vindt het leuk om met diverse medewerkers en vrijwilligers samen te werken;
 • heeft aantoonbare ervaring met het maken van communicatie en social media uitingen;
 • kan communicatie en (social) media uitingen verzorgen gericht op een publiek van professionals en media;
 • kan goed aansluiten (of kan dit leren) bij de diverse, brede doelgroep van bi+ mensen (bv. in leeftijden, genders, leefstijlen, achtergronden);
 • heeft aantoonbare ervaring met websites maken en beheren in WordPress, bij voorkeur ook met Digi Builder;
 • kan eindredactie doen van artikelen, persberichten en blogs;
 • is bekend met Canva en Mailchimp (of is bereid dit in eigen tijd te leren);
 • is bereid om incidenteel te werken in avonden en/of weekend bij actualiteiten of geplande community events;
 • is bereid te werken tijdens piekmomenten in communicatie

Wij realiseren ons dat niemand in alles goed kan zijn. In (eventuele) gesprekken zullen we daarom samen bekijken waar je sterke en minder sterke kanten liggen en wat dit betekent voor de uitvoering van deze functie.

 

Wat wij bieden:

 • een organisatie waar enthousiaste, gedreven en open-minded mensen samenwerken aan een bi+ inclusieve samenleving;
 • een progressieve emancipatie organisatie die diversiteit, inclusie en toegankelijkheid belangrijk vindt;
 • afwisselende functie met aandacht voor jouw ontwikkeling;
 • fijne werkplek (kantoor in Amsterdam Noord) met veel mogelijkheden voor flexibiliteit in werklocatie (kantoor & thuis) en werktijden, en met aandacht voor werk-privé balans;
 • aanstelling voor 20 uur per week voor 1 jaar met een proefperiode van 1 maand. Contractverlenging is, bij goed functioneren, mogelijk;
 • salaris tussen € 3.069 en € 3.500, afhankelijk van ervaring (schaal 9 of 10 van de CAO Sociaal Werk) per maand bij een 36-urige werkweek;
 • aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk, waaronder eindejaarsuitkering, vakantiegeld, loopbaanbudget, pensioen;
 • werk laptop en mobiel in bruikleen en mobiel abonnement;
 • reiskostenvergoeding is mogelijk.

Interesse?

Als je interesse hebt, stuur dan uiterlijk 26 februari een motivatie en CV naar directeur Barbara Oud (barbara@biplus.nl). Voor vragen kun je met haar contact opnemen.

Na selectie vinden er twee rondes gesprekken plaats. Het uitvoeren van een kleine opdracht behoort tot de mogelijkheden.

Acquisitie naar aanleiding van deze informatie wordt niet op prijs gesteld.

Secretaris

Wil jij meewerken aan een bi+ inclusieve samenleving? Bi+ Nederland zoekt een Secretaris.

 

Bi+ Nederland hecht waarde aan en ziet het belang in van een diverse samenstelling van het bestuur en zal dat ook prioriteit geven in het gehele wervingsproces. We streven naar een diverse samenstelling van onze organisatie in gender (x/m/v), leeftijd, achtergrond en ervaring.

 

Bi+ Nederland behartigt de belangen van ongeveer 1 miljoen bi+ mensen. Zij vormen de grootste maar tot nu toe ook grotendeels onzichtbare groep onder de lhbti+ gemeenschap.

 

Wij richten ons op het bevorderen van een bi+ inclusieve samenleving, waarin elk individu in Nederland liefde, lust, verlangen en relaties kan ervaren, los van vaststaande normen en verwachtingen rondom sekse, gender en seksuele oriëntatie, en met inachtneming van ieders toestemming, respect voor elkaar en gelijkwaardigheid.

 

Door de monoseksuele norm wordt bi+ onzichtbaar gemaakt, niet als volwaardige en stabiele seksuele oriëntatie gezien en krijgen bi+ mensen te maken met vooroordelen, wat aantoonbaar samenhangt met een verminderd welbevinden van de bi+ gemeenschap. Daarom focust Bi+ Nederland zowel op heteronormativiteit als op mononormativiteit.

 

In het werken aan een bi+ inclusieve samenleving houden we als Bi+ Nederland onze kernwaarden moed, speelsheid, professionaliteit, positiviteit en toegankelijkheid hoog in het vaandel bij alles wat we doen.

 

Verantwoordelijkheden bestuursleden Bi+ Nederland

 • voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen;
 • het bestuur stelt het (meerjarige) beleid vast, toetst de uitvoering daarvan, stuurt waar nodig bij;
 • vaststellen van de begroting en de jaarrekening.

Profiel alle bestuursleden:

 • is betrokken bij de doelstellingen van Bi+ Nederland;
 • is bi+ of heeft expliciet affiniteit met het thema;
 • kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten en de financiën van Bi+ Nederland;
 • is in staat om met de andere bestuursleden te werken in een team;
 • kan het bestuursbeleid binnen de stichting en extern uitdragen;
 • kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de werkorganisatie, is niet gericht op het operationeel beleid;
 • kan met vertrouwelijke gegevens omgaan;
 • is in staat om de visie van de stichting uit te dragen.

Secretaris

De taak van secretaris zal gemiddeld 8 uur per maand in beslag nemen en onbezoldigd worden uitgevoerd. Reiskostenvergoeding is mogelijk. Er zal om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor financiële dienstverlening worden gevraagd.

Naast de genoemde verantwoordelijkheden voor bestuursleden gelden voor de secretaris de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

 

Functie eisen voor de secretaris:

 • adequate schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands;
 • affiniteit en ervaring met digitaal werken en Office applicaties;
 • goed georganiseerd;
 • bereid tot ondersteunende werkzaamheden andere bestuursleden.

Specifieke taken:

 • zorgt voor het organiseren en de voorbereiding van de bestuursvergadering inclusief verslaglegging en opvolging van actiepunten;
 • vastleggen en bewaken procedures en werkprocessen.

Interesse?

Als je interesse hebt, stuur dan uiterlijk 26 februari een motivatie en CV naar voorzitter Petra Luiken (petra@biplus.nl). Voor vragen kun je met haar contact opnemen.

Na selectie vinden er twee rondes gesprekken plaats.

De benoeming tot Secretaris zal zijn voor 3 jaar met een proefperiode van 3 maanden.

Acquisitie naar aanleiding van deze informatie wordt niet op prijs gesteld.