Even voorstellen: Jantine van Lisdonk

Bi+ redacteuren stellen zich voor, Jantine van Lisdonk is kernlid bij Bi+ Nederland, onderzoeker op het gebied van seksuele en genderdiversiteit en ze ziet zichzelf als bi-minded.

Een paar jaar geleden zou het niet in me opgekomen zijn om redacteur te worden bij Bi+ Nederland. Allereerst natuurlijk, omdat Bi+ Nederland toen nog niet bestond. Maar vooral omdat ik mezelf toen als lesbisch zag en niet zo goed begreep waarom aandacht voor bi+ belangrijk is. Laat het ik zo zeggen, ik heb erin moeten groeien.

Inmiddels ben ik zo’n tien jaar onderzoeker en adviseur op het gebied van seksuele en genderdiversiteit. In mijn master Culturele Antropologie waren emancipatie en diversiteit al mijn focus. Ik ging hiermee verder bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, promoveerde bij Sociologie (VU Amsterdam) en werk momenteel bij Rutgers, kenniscentrum seksualiteit.

Mijn aandacht heb ik steeds meer verlegd van ‘homoseksualiteit’ en seksuele diversiteit naar de juist minder zichtbare groepen en letters binnen LHBTQI+, want daar valt nog een wereld te winnen. Tegenwoordig richt ik me vooral op B, I en +. Het fascineert me. En nog belangrijker, ik ben er van overtuigd dat we uiteindelijk meer ruimte voor iedereen creëren als we binaire normen in sekse, gender en (mono)seksualiteit doorbreken en door te laten zien hoe beperkte normen en hokjes veel mensen in de weg zitten. Het is gewoon meer ontspannen voor ons allemaal.

Als lid van de Bi Denktank (voorloper van Bi+ Nederland), door mijn eigen onderzoeken en door mensen in de bi+ community te leren kennen, heb ik gemerkt dat ik me in de bi+ community thuis voel. Ben ik dan inmiddels bi+ ‘geworden’? Nee, zo zou ik het zelf niet omschrijven. Ik sta open voor het idee op meer genders te vallen maar tot nu val ik seksueel en romantisch alleen op mensen met een ‘vrouwenlichaam’. Zo is het nu eenmaal. Het ‘bi+ element’ in mij is dat ik op vrouwen val met een genderexpressie die wisselend is, dus geen barbies of butches. Sinds een tijdje zie ik mezelf als bi+ minded: Net als veel bi+ mensen wil ik niet denken en leven in hokjes.

Ik vind het geweldig dat het met een hele mooie groep mensen is gelukt om Bi+ Nederland op te richten. Samen gaan we aan de slag om de wereld een beetje makkelijker en mooier te maken voor bi+ mensen en voor iedereen die tegen beperkte normen en verwachtingen aanloopt om liefde, lust, verlangen en relaties te beleven zoals die dat zelf wil. Als kerngroeplid, strategisch adviseur, coördinator Kennis en Onderzoek en als redacteur probeer ik mijn bijdrage te leveren.

In de rol van redacteur zal ik voor Bi+ Nederland mensen interviewen en daar artikelen over schrijven. Ik ben nieuwsgierig aangelegd en verwonder me graag over hoe we de dingen doen en beleven en hoe mensen in het leven staan.

Als kind stelde ik altijd al veel (en soms ongewone) vragen en heb daar mijn beroep van kunnen maken. Elke keer is het weer bijzonder als iemand een inkijkje geeft in diens eigen leven, me in vertrouwen neemt en zich openstelt. Zo heb ik via onderzoek en verkenningen al heel veel mogen leren over allerlei groepen mensen waaronder: jongeren en ouderen die (ook) op seksegenoten vallen, mensen met intersekse/DSD, Sinti en Roma jongeren, huwelijksmigranten en mensenrechten- en lgbt activisten en jongvolwassenen in Kenia en Indonesië. Ik vind het vooral interessant om te laten zien dat ‘normaal’, ‘gewoon’ en ‘anders’ heel relatief zijn, contextueel en cultureel bepaald.

Voor Bi+ Nederland wil ik mensen met interessante levens interviewen over liefde, relaties, seksualiteit en wat ze daarover hebben geleerd. Het kan bijvoorbeeld gaan over hoe ze zelf zijn veranderd in wat ze willen? Wat hun overtuigingen over liefde en seksualiteit zijn? Hoe omschrijven ze hun seksuele oriëntatie? Speelt gender een rol?

Binnen Bi+ Nederland vinden we rekening houden met wederzijdse toestemming, respect voor elkaar en gelijkwaadigheid belangrijk. Ik ben benieuwd hoe mensen dat opvatten en hoe ze in de praktijk met dit soort ethische kwesties omgaan. Het hangt sterk af van de openheid en het karakter van iemand welke thema’s in een interview voorbij komen. Ik wil mensen vooral krachtig en al hun ‘kleur’ laten zien. Ze zullen vaak bi+ zijn en in ieder geval open staan voor bi+ en progressieve visies. Ze zijn soms bekend of hebben specifieke expertise, of soms is hun levenservaring gewoon boeiend.

Ook wil ik af en toe bi+ onderzoekers en activisten in Nederland en internationaal in beeld brengen. Waar staan ze voor? Welke ontwikkelingen zien ze in hun land binnen bi+ communities? Hoe biedt de samenleving volgens hen (geen) ruimte voor bi+ mensen. Wat is volgens hen nodig? Tot slot, zal ik soms bi+ gericht onderzoek uitlichten in korte artikelen.

Ik heb er zin in! Mocht je nog interessante mensen weten, dan laat ik me graag inspireren en verrassen. Je kunt me contacten via jantine@biplus.nl

ook interessant…

bi+ boot 2024

bi+ boot 2024

'Samen Leven' Op zaterdag 3 augustus 2024 varen we met de Bi+ Boot door de Amsterdamse grachten! De leus is 'Samen Leven'. Dit jaar willen we namelijk naast bi+ mensen zelf ook...

Lees meer
bi+ pride

bi+ pride

Halverwege de lente beginnen door het hele land lokale Prides. Denk aan jaarlijkse terugkerende evenementen zoals Roze Zaterdag, Roze Woensdag en Roze Maandag, maar ook begrippen...

Lees meer