factsheet

Bi+ Nederland factsheet

Belangrijkste feiten op een rij

In deze factsheet vind je de belangrijkste feiten uit Nederlands onderzoek naar mensen die een seksuele oriëntatie hebben gericht op meer dan één gender, op een rij.

Hoeveel mensen in Nederland zijn bi+? Wat zijn opvallendste verschillen met de rest van de bevolking en waarom verloopt de emancipatie van bi+ mensen anders dan die van homo/lesbische mensen? Lees het hier.

Deze factsheet is een levend document. Voor vragen, toelichting of het doorgeven van nieuw onderzoek, neem contact op via info@biplus.nl

lees ook

bi+ survey onderzoek

bi+ survey onderzoek

Niet in één hokje
Het eerste grootschalige onderzoek naar de ervaringen van bi+ personen in Nederland, d.m.v. vragenlijsten afgenomen bij bijna 3.000 respondenten.

bi+ kwalitatief onderzoek

bi+ kwalitatief onderzoek

“Ik was altijd al niet standaard”
Onderzoek naar de beleving van bi+ volwassenen op basis van diepte interviews met bi+ mensen tussen de 34 en 41 jaar.

ook interessant…