informatie

Er wonen 1 miljoen bi+ mensen in Nederland. Dit is één van de feiten die je op deze pagina terug kunt vinden. Naast cijfers uit onderzoeken, vind je hier ook onze aanbevelingen op verschillende thema’s zoals werkplek, de politiek en nog veel meer.

wat is bi+

Informatie over biseksualiteit, panseksualiteit en andere niet-monoseksuele identiteiten.

kennis en onderzoek

Wetenschappelijke kennis over bi+: Nederlandse onderzoeken, al dan niet door ons geïnitieerd, of buitenlandse, waar mogelijk vertaald.

beleid en politiek

Bi+ Nederland zet zich in om beleid en wetgeving te verbeteren, gericht op de gelijkwaardigheid, de inclusie, het welzijn en de veiligheid van de ongeveer 1 miljoen bi+ mensen in Nederland.

woordenlijst

Alle begrippen rondom bi+ kort uitgelegd.

factsheet

factsheet

De belangrijkste feiten uit Nederlands onderzoek naar mensen die een seksuele oriëntatie hebben gericht op meer dan één gender, op een rij.

Lees meer