Internationaal bi+ onderzoek verzameld

Dr. Emiel Maliepaard heeft in opdracht van Bi+ Nederland de internationale wetenschappelijke kennis verzameld over mensen met bi+ gevoelens en ervaringen en wat bekend is over bi+ identiteiten en zichtbaarheid, relaties en gezondheid.

Bi+ identiteiten en zichtbaarheid

Uit de kennissynthese van Atria onderzoeker dr. Emiel Maliepaard blijkt dat ‘een biseksuele identiteit – en in het verlengde ook een panseksuele identiteit –onzichtbaar blijft door de institutionalisatie van monoseksualiteit’. Daarmee wordt bedoeld dat in de samenleving ervan wordt uitgegaan dat mensen zich exclusief tot iemand van hetzelfde óf het andere geslacht aangetrokken voelen. Ook wordt iemands seksuele identiteit vaak verondersteld op basis van het geslacht van iemands partner. Hierdoor worden de meeste mensen als vanzelfsprekend als heteroseksueel gezien, of anders als homoseksueel/lesbisch. Bi+ blijft op die manier heel vaak onzichtbaar voor de buitenwereld, behalve als bi+ mensen dit openlijk vertellen aan andere mensen. Maar door de druk van monoseksualiteit en vooroordelen die kleven aan biseksualiteit, kan de eigen acceptatie van bi+ gevoelens in de weg staan.

In de praktijk zijn veel bi+ mensen niet of selectief open over hun seksuele oriëntatie. Negatieve houdingen tegenover bi+ komen niet alleen voor onder heteroseksuele mensen, maar ook onder homoseksuele en lesbische mensen. Een groot deel van de (Britse) bi+ mensen voelt zich dan ook niet thuis in LHBT gemeenschappen. De gevoelde norm van monoseksualiteit kan consequenties hebben voor de gezondheid van bi+ mensen. Recent onderzoek laat zien dat angst voor negatieve reacties op bi+ zijn, samenhangt samen met het hebben van depressieve gevoelens en algemene angstgevoelens.

Relaties

Internationaal onderzoek naar relaties en bi+ mensen heeft vooral aandacht voor biseksualiteit en consensuele nonmonogamie (ofwel polyamorie), de onzichtbaarheid van biseksualiteit binnen relaties en het zichtbaar maken van biseksualiteit in langdurige (monogame) relaties, en binegativiteit binnen relaties. De partner van een bi+ persoon speelt een belangrijke rol: Een accepterende partner draagt positief bij aan het mentale welbevinden van een bi+ persoon. Over de verbanden tussen relatievormen en mentale gezondheid van bi+ mensen is nog weinig bekend.

Mentale gezondheid

Uit veel internationale onderzoeken blijkt dat mensen met bi+ gevoelens en ervaringen een minder goede mentale gezondheid hebben dan de gemiddelde bevolking. Dit wordt theoretisch in verband gebracht met monoseksualiteit, biseksuele stereotypen, discriminatie op basis van seksuele oriëntatie, onzichtbaarheid van biseksualiteit, bi-erasure en, tot slot, het ontbreken van positieve supportnetwerken voor biseksuele personen. Ook blijkt het geslacht van de partner een voorspeller: Bi+ mensen met een partner van een ander geslacht hebben vaker mentale gezondheidsproblemen dan wanneer de partner van hetzelfde geslacht is. Veel theoretische verklaringen zijn niet empirisch getest en dit is een belangrijke kennislacune.

Conclusie

Bi+ Nederland concludeert op basis van de kennissynthese van Atria dat (een deel van) de verklaring dat bi+ mensen gemiddeld meer mentale gezondheidsproblemen ervaren dan heteroseksuele, homoseksuele en lesbische mensen, komt omdat ze niet alleen te maken krijgen met heteronormativiteit, maar ook met de norm van monoseksualiteit. Ook is aandacht voor de rol van partner van belang, evenals aandacht voor biseksuele mensen in ogenschijnlijk ‘heteroseksuele’ relaties. Tot slot, is er vooral nog veel meer onderzoek nodig om gezondheidsverschillen te verklaren.

Bi+ Nederland richt zich in haar activiteiten op Meer Ruimte voor Iedereen met een focus op gemeenschapsbevordering, kennis & onderzoek en pleitbezorging. Binnenkort lanceert Bi+ Nederland haar eerste publiekscampagne en brengt een publicatie uit over wat bekend is over bi+ in Nederlands onderzoek. Verder organiseert Bi+ Nederland workshops en events voor bi+ mensen en voor professionals.

bi+ and work: conclusions and recommendations

bi+ and work: conclusions and recommendations

In this document you will find the conclusions of this exploration and recommendations on how colleagues, managers, employers, HR, stakeholders, government and interest groups...

ook interessant…

kennissynthese internationale onderzoeken

kennissynthese internationale onderzoeken

kennissynthese internationale onderzoeken Internationaal onderzoek naar ervaringen en realiteit van personen die op meerdere geslachten en/of genders vallen. Dr. Emiel Maliepaard...

Lees meer