kennissynthese Nederlandse onderzoeken

Nationale kennissynthese

Kennissynthese Nederlandse onderzoeken over bi+ mensen en thema’s

In de kennissynthese Nederlandse onderzoeken staan alle feiten en cijfers op een rij die bekend zijn uit Nederlands onderzoek.

Daaruit blijkt dat bi+ mensen met ongeveer 1 miljoen mensen de grootste groep zijn binnen de lhbti+ gemeenschap, maar ook een sterk onzichtbare groep.

Op veel vlakken hebben bi+ mensen ongunstige ervaringen, en vaak meer dan homo mannen en lesbische vrouwen: comfortabel open zijn, acceptatie door naasten, stigma en discriminatie, gezondheid en welbevinden, op het werk, aandacht over bi+ in het onderwijs, en seksueel geweld.

De maatschappelijke onzichtbaarheid van bi+ is een gevolg van de monoseksuele norm (d.w.z. een seksuele oriëntatie gericht op één gender). Het uiten van bi+ en er openlijk vorm aan geven, werkt vaak anders dan bij homoseksualiteit, zeker binnen relaties.

Gemeenschapsvorming van bi+ staat in de kinderschoenen, terwijl aansluiting bij lhbtiq+ organisaties en gemeenschappen niet vanzelfsprekend is en soms moeizaam blijkt.

Deze kennissynthese Nederlandse onderzoeken is een levend document. Voor vragen, toelichting of het doorgeven van nieuw onderzoek, neem contact op via info@biplus.nl

lees ook

factsheet

factsheet

De belangrijkste feiten uit Nederlands onderzoek naar mensen die een seksuele oriëntatie hebben gericht op meer dan één gender, op een rij.

ook interessant…

handreiking bi+ inclusief onderzoek

handreiking bi+ inclusief onderzoek

Bi+ Nederland ziet nog vaak dat het meten van seksuele oriëntatie niet op een bi+ inclusieve wijze plaatsvindt. Dit leidt tot problemen rond betrouwbaarheid, validiteit,...

Lees meer