Miniserie gemeenteraadsverkiezingen 2022: Leonie Gerritsen

Leonie Gerritsen, Partij voor de Dieren

In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezigen geeft Bi+ Nederland aandacht aan vier kandidaten uit het hele land die open zijn over hun bi+ oriëntatie en deze ook zien als onderdeel van hun politieke werk. In deze miniserie lees je over hun achtergrond, hun drijfveren, de successen waar ze trots op zijn en hoe bi+, volgens ieder van hen, ook een politiek thema is. Daarnaast vertellen ze wat ze de komende periode willen bereiken in de politiek als ze worden gekozen op 16 maart.

Door Esther Wouters & Jantine van Lisdonk

Bi+ lokale verkiezingskandidaten: Leonie Gerritsen (zij/haar)

Leonie Gerritsen staat op plaats 3 op de lijst voor de Partij voor de Dieren in Den Haag.

Wie is Leonie Gerritsen en wat drijft je politiek gezien?
‘Ik ben iemand die zich veel zorgen maakt over dingen. Over de planeet, het klimaat, over dierenwelzijn, over ongelijkheid voor mensen. Maar het meest maak ik me zorgen over onrecht. Dat heeft me echt de politiek in gedreven. Dat je ziet hoe machtige mensen met hebzucht onze planeet aan het verwoesten zijn. Ik heb me daar lang voor af proberen te sluiten. Het moment dat Trump in Amerika werd verkozen, was voor mij het moment dat ik politiek actief werd. Toen dacht ik: ‘Dit is dus wat er gebeurt als wij ons allemaal in onze bubbel terugtrekken’. Ik ben actief geworden bij de Partij voor de Dieren, een partij die altijd al mijn hart had. Het is de enige partij die dierenrechten serieus neemt als politiek doel. We brengen activisme naar de politiek en dat vind ik heel mooi.

En nou is het de Partij voor de Dieren, maar is het ook de partij voor lhbti+-ers?
Ja zeker. Als je kijkt naar ons ledenbestand en kandidatenlijst is het aandeel lhbti-ers bijzonder hoog. Dat valt me altijd op. In Nijmegen staat bijvoorbeeld al lang een sterke transvrouw op de eerste plek op de lijst voor de PvdD. We hebben afgelopen 4 jaar veel gedaan voor de groep lhbti+. Voor jongeren maar ook voor dakloze lhbti-ers. Een kwetsbare groep die niet altijd goed terecht kan bij de reguliere daklozenopvang omdat ze zich daar niet veilig voelen.

Welke lhbti+ onderwerpen vindt de PvdD Den Haag belangrijk?
We zagen nogal wat gaten vallen. Bijvoorbeeld op scholen. Uit onderzoek blijkt dat lhbti+ jongeren op school meer gepest worden en ook in Den Haag bleek dat het geval. Via een motie hebben we aangenomen gekregen dat er een rondje langs scholen werd gemaakt om te inventariseren hoe daar de situatie is. Hoe gaat het met de GSA’s (Gender & Sexuality Alliances, red), wordt dat genoeg gestimuleerd? Worden docenten hierin getraind, kan dat beter?
Verder zijn we al 5 jaar bezig met het regelen van genderneutrale toiletten op het stadhuis. De bezwaren die worden opgeworpen zijn heel bijzonder. ‘Hebben we die mensen hier wel?’ Ja natuurlijk zijn er non-binaire en transpersonen die bij de gemeente Den Haag werken! En het zou te ingewikkeld zijn. Nou is het niet zo dat je een loodgieter moet laten komen voor het regelen van een genderneutraal toilet. Het gaat gewoon om het aanpassen van bestickering. Dat lijkt nu eindelijk te gaan lukken.
We hebben er ook voor gezorgd dat er een transvlag wordt gehesen met Trans Visibility Day. De wethouder zei vooraf dat er gekeken moest worden naar ‘wat er mogelijk is’. Dus hebben we voor transvlaggen gezorgd op het juiste moment en gezegd: ‘Kijk, het is mogelijk!’ Op die manier brengen we het activisme er in.

Er zijn ongeveer een miljoen mensen in Nederland met bi+ gevoelens of ervaringen. Denk je dat de politiek zich bewust is van de omvang van deze groep?
Nee, dat denk ik niet. Ik vind in het algemeen dat bi+ mensen nog steeds worden afgedaan als een ‘minority’. Niet omdat we dat cijfermatig zijn, maar wel omdat we als minderheid worden gezien. Lhbti+ wordt sowieso vaak als een te afgescheiden beleidsthema behandeld. Zo hebben we in Den Haag een ‘queernota’. Dan zeggen we vanuit de Partij voor de Dieren: zo werkt dat niet. Je kunt niet een queernota maken en denken dat je daar iedereen mee geruststelt. Het moet overal in zitten: in zorg, in onderwijs, in veiligheid. En niet van: ‘En dan hebben we hier nog iets voor de homo’s’. Dat maakt je echt niet progressief. Je hebt een integrale benadering nodig.

Denk je dat de issues waar bi+ mensen tegenaan lopen voldoende bekend zijn in de politiek?
Onder bi+ mensen komen polyrelaties volgens mij meer voor, daar zou je als gemeente meer ruimte voor moeten maken. Ik zie dat mensen met polyseksuele relaties het heel moeilijk hebben om een geschikt huis te krijgen, passende bijstand te regelen of zorg. Alles is eigenlijk ingericht op een monogame relatie tussen twee mensen.
Het binaire denken, dat je op allerlei formulieren een m of v moet aankruisen, is ook iets waar ik heel vaak tegen in protest kom. Je naam en achternaam zijn bekend, voor de meeste dingen doet je gender er helemaal niet toe. Meestal is de wil er wel om dit beter te doen bij de gemeente, maar ik zie nog veel onwetendheid en onkunde op dit terrein.

‘Je kunt niet een queernota maken en denken dat je daar iedereen mee geruststelt. Het moet overal in zitten: in zorg, in onderwijs, in veiligheid. En niet van: ‘En dan hebben we hier nog iets voor de homo’s’. Dat maakt je echt niet progressief. Je hebt een integrale benadering nodig.’

Je bent publiekelijk open over je seksuele oriëntatie. Waarom vind je dat belangrijk?
Je identiteit speelt denk ik altijd een rol in je politieke werk. Juist als je weet hoe het is om outsider te zijn ben je eerder geneigd om op te komen voor hen die niet altijd het hoogste woord voeren. Zo werkt dat in elk geval voor mij. Ik zie mensen niet snel als cijfer in een statistiek. Als ze het hebben over lhbti-ers denk ik: maar dat ben ik ook. Je kunt al die verschillende mensen niet als groep wegzetten. Dus als iemand het heeft over migranten denk ik ook meteen: dat is geen groep, dat zijn allemaal individuen. Dat komt echt wel door mijn eigen ervaringen.

Wat wil je meegeven aan alle mensen die bi+ zijn in Nederland?
Dat we heel vaak niet weten of iemand lhbti+ is. Het is altijd goed om je te realiseren dat niet iedereen daarvoor uit wil of kan komen. Vanwege cultuur of carriere-overwegingen of iets anders. Het is goed om er rekening mee te houden dat we het soms over mensen hebben terwijl we niet weten dat we het over hen hebben. Misschien ken je wel veel meer bi+ mensen dan je denkt. Wees een safespace voor iedereen.

Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op 14 en 15 maart zijn al enkele stembureaus in elke gemeente open. Meer weten hoe de politieke partijen in jouw gemeente denken over LHBTI-kwesties en welke kandidaten LHBTI zijn of zich hiervoor inzetten? Check dan RainbowVote.

ook interessant…

beleid en politiek

beleid en politiek

Bi+ Nederland werkt aan een diverse en bi+ inclusieve samenleving, gericht op gelijkwaardigheid en emancipatie, zodat bi+ mensen volledig kunnen participeren en zich tot hun...

Lees meer
hoe hetero is Char Li Chung?

hoe hetero is Char Li Chung?

Char Li Chung (Den Haag, 1995) is één van de vaste regisseurs bij Theater Oostpool. Je kunt hem onder meer kennen van Hollandsch Glorie (2021), Edward II – The Gay King (2021) en...

Lees meer
stemadvies

stemadvies

Bi+ Inclusie en de Tweede Kamerverkiezingen: Een Overzicht van de Diverse Standpunten Volgende week zijn de Tweede Kamerkiezingen en uit de laatste peilingen blijkt dat veel...

Lees meer