bi+ onderzoek

Er is nog weinig bekend over hoe het nu echt gaat met mensen met bi+ gevoelens en ervaringen. Bi+ Nederland zet de kennis op een rij en zet zich in voor meer onderzoek.

verzameld Nederlands onderzoek

Bi+ Nederland heeft de kennis uit Nederlands onderzoek verzameld over mensen met bi+ gevoelens en ervaringen. Om hoeveel mensen gaat het? Waarin verschillen ze van homo mannen en lesbische vrouwen? Wat is specifiek aan bi+ zijn? Hoe is de houding in de Nederlandse bevolking en de LHBT gemeenschap tegenover bi+ mensen? En tot slot, waar is echt meer onderzoek naar nodig?

In de kennissynthese staan alle feiten en cijfers op een rij wat bekend is uit Nederland onderzoek. Daaruit blijkt dat bi+ mensen met ongeveer 1 miljoen mensen de grootste groep is binnen het LHBTI+ spectrum, maar ook een sterk onzichtbare groep. Op veel vlakken hebben bi+ mensen ongunstige ervaringen, en soms meer dan homo mannen en lesbische vrouwen: comfortabel open zijn, acceptatie door naasten, stigma en negatieve reacties, gezondheid en welbevinden, op de werkvloer, aandacht over bi+ in het onderwijs en seksueel geweld.

De maatschappelijke onzichtbaarheid van bi+ is een gevolg van de norm van monoseksualiteit (d.w.z. een seksuele oriëntatie gericht op één gender). Het uiten van bi+ en er openlijk aan vormgeven, werkt vaak anders dan bij homoseksualiteit, zeker binnen relaties. Gemeenschapsvorming staat in de kinderschoenen, terwijl aansluiting bij LHBT organisaties niet vanzelfsprekend is en soms moeizaam blijkt.

Hoewel deze kennissynthese, tezamen met de kennissynthese over internationaal onderzoek, een globaal beeld geeft, valt ook dat we weinig weten over de behoeften en ervaringen van bi+ mensen zelf. Het eerste grote landelijke onderzoek onder bi+ mensen, waar Bi+ Nederland opdracht voor heeft gegegeven, gaat een deel van dit gebrek aan kennis oplossen.

De komende tijd zal Bi+ Nederland via achtergrondartikelen in de sectie Blog, enkele thema’s uitlichten en meer duiding geven aan sommige feiten en cijfers vanuit de visie van Bi+ Nederland.

Deze kennissynthese is een levend document. Voor vragen, toelichting of het doorgeven van nieuw onderzoek, neem contact op met Jantine van Lisdonk, coördinator Kennis en Beleid (jantine@biplus.nl).

verzameld internationaal onderzoek

Dr. Emiel Maliepaard heeft in opdracht van Bi+ Nederland de internationale wetenschappelijke kennis verzameld over mensen met bi+ gevoelens en ervaringen en wat bekend is over bi+ identiteiten en zichtbaarheid, relaties en gezondheid.

Uit de kennissynthese blijkt dat ‘een biseksuele identiteit – en in het verlengde ook een panseksuele identiteit –onzichtbaar blijft door de institutionalisatie van monoseksualiteit’. Daarmee wordt bedoeld dat in de samenleving ervan wordt uitgegaan dat mensen zich exclusief tot iemand van hetzelfde óf het andere geslacht aangetrokken voelen.

Ook wordt iemands seksuele identiteit vaak verondersteld op basis van het geslacht van iemands partner. Hierdoor worden de meeste mensen als vanzelfsprekend als heteroseksueel gezien, of anders als homoseksueel/lesbisch.

Bi+ blijft op die manier heel vaak onzichtbaar voor de buitenwereld, behalve als bi+ mensen dit openlijk vertellen aan andere mensen. Maar door de druk van monoseksualiteit en vooroordelen die kleven aan biseksualiteit, kan de eigen acceptatie van bi+ gevoelens in de weg staan.

Lees hier het artikel in bi+ nieuws

Download hier de kennissynthese

bi+ nieuws in je mailbox!

volg ons op social media