Talkshow ‘Hoe is het om bi+ te zijn?’

Lancering 1e grote onderzoek onder bi+ mensen

Ongeveer 1 miljoen mensen zijn bi+ en vallen dus op meer dan één geslacht of gender. Het is een grote, diverse maar ook nog onzichtbare groep.

In deze talkshow ontdek je hoe ze hun bi+ gevoelens beleven, wat ze doen en waar ze mee te maken krijgen.

7 oktober 13.00-14.00 – kijk hier de livestream

“Ik was altijd al niet standaard”

Kwalitatief onderzoek naar de beleving van bi+ volwassenen

Bi+ onderzoeksconsortium:

  • Dr. Marianne Cense – Rutgers
  • Fayaaz Joemmanbaks, M.Sc. – Rutgers
  • Dr. Diana van Bergen – Rijksuniversiteit Groningen
  • Dr. Laura Baams – Rijksuniversiteit Groningen
  • Dr. Hanneke de Graaf – Rutgers
  • Dr. Emiel Maliepaard
  • Prof. Dr. Henny Bos   –   Universiteit van Amsterdam
  • Prof. Dr. John de Wit   –   Universiteit Utrecht
  • Prof. Dr. Kai Jonas – Maastricht University
  • Dr. Chantal den Daas – University of Aberdeen

Dit onderzoek is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen en Rutgers in samenwerking met het Bi+ onderzoeksconsortium. 

Uit het Voorwoord

“Eén van de meest opvallende thema’s in de interviews die we voor dit rapport hielden met mensen die zich herkenden in (een variant op) een bi+ identiteit, was dat mensen het gevoel hadden altijd een uitzondering te zijn. Dat ze niet in welk hokje dan ook pasten en zich vaak onbegrepen voelden.
Maar somberheid was niet de hoofdtoon in de interviews, want veel deelnemers waren inmiddels wel gelijkgestemden tegengekomen, als partner(s) of vrienden, en hadden positieve ontwikkelingen doorgemaakt rond hun seksuele identiteit. In hun huidige levensfase, tussen de 34 en 41 jaar, blikken ze terug op worstelingen en ontkenning, maar zijn ze ook heel blij om bi+ te zijn, omdat het openheid en vrijheid geeft.”

De eerste resultaten van het Grote Bi+ Onderzoek zijn binnen!

29 maart 2021

Vorig jaar gaf Bi+ Nederland een samenwerkingsverband van 10 prominente Nederlandse onderzoekers op gebied van LHBTI+ onderwerpen de opdracht om te onderzoeken hoe het gaat met mensen in Nederland met bi+ gevoelens en ervaringen.

Nooit eerder is er zo’n groot landelijk onderzoek naar bi+ mensen gedaan. Zo’n 3000 bi+ mensen tussen 16 en 55 jaar vulden een vragenlijst in en dit geeft een uniek beeld. Later dit jaar komen de resultaten van de diepte interviews.

Lees hier het volledige rapport van het survey onderzoek.

Lees hier de reactie van Bi+ Nederland naar aanleiding van de resultaten van het survey onderzoek.

Belangrijkste feiten op een rij

In deze factsheet vind je de belangrijkste feiten uit Nederlands onderzoek (tot en met 2020) naar mensen met bi+ gevoelens en ervaringen op een rij.

Hoeveel mensen in Nederland zijn bi+? Wat zijn opvallendste verschillen met de rest van de bevolking en waarom verloopt de emancipatie van bi+ mensen anders dan die van homo/lesbische mensen? Lees het hier

 

In 2021 verwachten we de resultaten uit het grote landelijke onderzoek onder bi+ mensen dat Bi+ Nederland laat uitvoeren door een consortium van prominente Nederlandse onderzoekers op het gebied van LHBTI+.

Centraal in dat onderzoek staat hoe mensen met bi+ gevoelens en ervaringen hun seksuele oriëntatie beleven en wat hun behoeften en ervaringen zijn.

Op wat voor manieren krijgen bi+ mensen te maken met negatieve ervaringen, vooroordelen en beperkende sociale normen? Wat voor gevolgen heeft dit en hoe gaan zij daarmee om?

Nationale kennissynthese

In de nationale kennissynthese staan alle feiten en cijfers op een rij wat bekend is uit Nederlands onderzoek.

Daaruit blijkt dat bi+ mensen met ongeveer 1 miljoen mensen de grootste groep is binnen het LHBTI+ spectrum, maar ook een sterk onzichtbare groep.

Op veel vlakken hebben bi+ mensen ongunstige ervaringen, en soms meer dan homo mannen en lesbische vrouwen: comfortabel open zijn, acceptatie door naasten, stigma en negatieve reacties, gezondheid en welbevinden, op de werkvloer, aandacht over bi+ in het onderwijs en seksueel geweld.

De maatschappelijke onzichtbaarheid van bi+ is een gevolg van de norm van monoseksualiteit (d.w.z. een seksuele oriëntatie gericht op één gender). Het uiten van bi+ en er openlijk aan vormgeven, werkt vaak anders dan bij homoseksualiteit, zeker binnen relaties.

Gemeenschapsvorming staat in de kinderschoenen, terwijl aansluiting bij LHBTI organisaties niet vanzelfsprekend is en soms moeizaam blijkt.

Deze nationale kennissynthese is een levend document. Voor vragen, toelichting of het doorgeven van nieuw onderzoek, neem contact op met Jantine van Lisdonk, coördinator Kennis en Beleid (jantine@biplus.nl).

Internationale kennissynthese

Dr. Emiel Maliepaard heeft in opdracht van Bi+ Nederland de internationale wetenschappelijke kennis verzameld over mensen met bi+ gevoelens en ervaringen en wat bekend is over bi+ identiteiten en zichtbaarheid, relaties en gezondheid.

Uit de internationale kennissynthese blijkt dat ‘een biseksuele identiteit – en in het verlengde ook een panseksuele identiteit –onzichtbaar blijft door de institutionalisatie van monoseksualiteit’. Daarmee wordt bedoeld dat in de samenleving ervan wordt uitgegaan dat mensen zich exclusief tot iemand van hetzelfde óf het andere geslacht aangetrokken voelen.

Ook wordt iemands seksuele identiteit vaak verondersteld op basis van het geslacht van iemands partner. Hierdoor worden de meeste mensen als vanzelfsprekend als heteroseksueel gezien, of anders als homoseksueel/lesbisch.

Bi+ blijft op die manier heel vaak onzichtbaar voor de buitenwereld, behalve als bi+ mensen dit openlijk vertellen aan andere mensen. Maar door de druk van monoseksualiteit en vooroordelen die kleven aan biseksualiteit, kan de eigen acceptatie van bi+ gevoelens in de weg staan.

Lees hier het artikel over internationaal onderzoek op het bi+ blog

 

bi+ nieuws in je mailbox!

volg ons op social media