Persbericht: Actieplan overhandigd aan minister: “Veiligheid voor lhbti mensen harder nodig dan ooit”

21 maart 2024

Op donderdag 21 maart overhandigden leden van de lhbti+ gemeenschap een actieplan aan demissionair minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid. In het plan staan punten om het toenemende geweld tegen de lhbti+ gemeenschap aan te pakken.

Toen Angelina tijdens Pride een regenboogvlag voor haar raam had gehangen, werd dat bekogeld met eieren, maar met haar aangifte werd niks gedaan. In haar buurt heeft zij altijd oortjes in om het gesis en de seksueel getinte opmerkingen maar niet te horen. Justin kon niet ongestoord met zijn vriend in de trein zitten. Hij werd belaagd door een groep jongeren die hun een half uur lang voor van alles uitscholden. En niemand dit iets deed, ook de NS niet. Ricardo maakte iets soortgelijks mee, hij werd belaagd vanwege de regenboogsymbolen op zijn kleding droeg. Gelukkig greep een medepassagier in toen de man Ricardo vast greep om hem te slaan. Ricardo deed wel aangifte, maar de dienstdoende agent weigerde Ricardo’s aangifte op te nemen.

In Nederland krijgen zeven op de tien lhbti+ personen in hun leven te maken met geweld om wie ze zijn (WODC). Van intersekse personen kreeg 22% in de afgelopen vijf jaar te maken met geweld om hun identiteit (FRA-EU). Ruim een kwart van de non-binaire mensen is het afgelopen jaar bedreigd, mishandeld of heeft seksueel geweld meegemaakt. (CBS) 40% van de trans mensen heeft te maken gehad met huiselijk geweld (TNN). En ook bi+ vrouwen krijgen schokkend vaak met huiselijk en seksueel geweld te maken (CBS, SCP). Die cijfers liggen onder de algemene bevolking een stuk lager.

Uitingen van haat en meldingen van geweld naar de regenbooggemeenschap nemen in Nederland helaas zelfs toe. Ruim de helft van de ondervraagde lhbti mensen uit het panel van Eenvandaag zag in 2023 meer negatieve reacties naar haar gemeenschap dan eerder. Ook stijgen de cijfers van online haat. De Groene Amsterdammer noteerde in hun dataset een stijging van 5000 haatberichten tegen trans mensen in 2020 naar 50.000 in 2023. Hoewel de meldingen stijgen, worden haatberichten nauwelijks tegen gegaan. Daders van geweldsincidenten worden nauwelijks veroordeeld en krijgen relatief lage straffen. Ervaringsdeskundigen gingen daarom op donderdag 30 november samen met Transgender Netwerk, COC, NNID en Bi+ Nederland in gesprek met minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid over het geweld waar zij mee te maken krijgen. Ze spraken elkaar in Den Haag en overhandigden haar het actieplan Veiligheid voor de Regenbooggemeenschap met speerpunten voor de aanpak van geweld.

In het actieplan staat dat er hogere straffen bij discriminatie moeten komen. Veel Europese landen kennen al dergelijke hate crime-wetgeving en internationale instanties bevelen het aan. Ook de aanpak van online discriminatie kan en moet beter: strafbare uitingen moeten online verwijderd kunnen worden én bestraft. De overheid moet daarom in gesprek blijven met grote internetplatforms en wetgeving verbeteren. Ook staat er in het actieplan dat er meer geld naar Roze in Blauw moet gaan. Agenten van Roze in Blauw ondersteunen lhbti+ personen bij het doen van aangifte. Iets wat hard nodig is vanwege de lage aangiftebereidheid, maar zij doen dit grotendeels vrijwillig náást hun reguliere werk.

Bi+ Nederland onderstreept de noodzaak van dit actieplan. Wij houden de vinger aan de pols.

Voor persverzoeken: neem contact op met info@biplus.nl

meer persberichten…