Bi+ Zelfscan.

Bi+ Zelfscan.


Welkom bij de Bi+ Zelfscan., ontwikkeld door Bi+ Nederland. Deze zelfscan is bedoeld voor organisaties die zich op dit moment al bezighouden met bi+, lhbti+, emancipatie en/of diversiteit, maar niet specifiek een lhbti+ organisatie zijn. Met deze zelfscan kun je toetsen in hoeverre jullie organisatie bi+ inclusief is. Organisaties die zich echt inzetten voor bi+ inclusie, dragen bij aan het verminderen van de monoseksuele norm en bi+ fobie, en ze bevorderen zichtbaarheid, erkenning en ruimte voor bi+ mensen.

De scan bestaat uit 20 vragen die zijn onderverdeeld in vijf thema's:
1. Kennis
2. Taal
3. Cultuur
4. Representatie en zichtbaarheid
5. Dienstverlening en producten

De scan begint dus met een aantal vragen om kennis te meten over bi+ onderwerpen en inclusieve taal. Vervolgens gaat de scan in op bi+ inclusie in de organisatie.

Aan de hand van deze vragen krijg je aan het einde van de zelfscan een score. Deze score geeft een indicatie van hoe bi+ inclusief jullie organisatie op dit moment is. Om een zo goed en betrouwbaar mogelijke score te krijgen, kun je hier het beste goed de tijd voor nemen. We raden aan om de Zelfscan met meerdere mensen tegelijk in te vullen, maar het kan ook alleen. Wanneer meerdere mensen uit de organisatie de Bi+ Zelfscan invullen, is het goed om de antwoorden en resultaten achteraf met elkaar te bespreken. Bi+ Nederland gaat vertrouwelijk met alle gegevens om en zal deze niet ongeanonimiseerd delen met anderen. Meer informatie hierover kunt u vinden in onze privacy verklaring op de website.

Organisatie
Functie(s)
E-mailadres
Bi+ Zelfscan.

Bi+ Zelfscan


Welkom bij de Bi+ Zelfscan, ontwikkeld door Bi+ Nederland. Deze zelfscan is bedoeld voor lhbti+ organisaties. Met deze zelfscan kun je toetsen in hoeverre jullie organisatie bi+ inclusief is. Organisaties die zich echt inzetten voor bi+ inclusie, dragen bij aan het verminderen van de monoseksuele norm en bi+ fobie, en ze bevorderen zichtbaarheid, erkenning en ruimte voor bi+ mensen.

De scan bestaat uit 20 vragen die zijn onderverdeeld in vijf thema's:
1. Kennis
2. Taal
3. Cultuur
4. Representatie en zichtbaarheid
5. Dienstverlening en producten

De scan begint dus met een aantal vragen om kennis te meten over bi+ onderwerpen en inclusieve taal. Vervolgens gaat de scan in op bi+ inclusie in de organisatie.

Aan de hand van deze vragen krijg je aan het einde van de zelfscan een score. Deze score geeft een indicatie van hoe bi+ inclusief jullie organisatie op dit moment is. Om een zo goed en betrouwbaar mogelijke score te krijgen, kun je hier het beste goed de tijd voor nemen. We raden aan om de Zelfscan met meerdere mensen tegelijk in te vullen, maar het kan ook alleen. Wanneer meerdere mensen uit de organisatie de Bi+ Zelfscan invullen, is het goed om de antwoorden en resultaten achteraf met elkaar te bespreken. Bi+ Nederland gaat vertrouwelijk met alle gegevens om en zal deze niet ongeanonimiseerd delen met anderen. Meer informatie hierover kunt u vinden in onze privacy verklaring op de website.

Organisatie
Functie(s)
E-mailadres