Queer genoeg: Onderzoek naar de verbinding van bi+ mensen met lhbti+, transgender en bi+ gemeenschappen

Daphne is projectmedewerker bij Bi+ Nederland en schreef voor de afronding van haar opleiding Politicologie haar Masterscriptie over de ervaringen van bi+ personen in lhbti+, transgender en bi+ gemeenschappen.

In 2022 schreef ik mijn Masterscriptie voor de afronding van mijn opleiding Politicologie en mijn stage bij Bi+ Nederland. In mijn onderzoek stelde ik de volgende vragen: In hoeverre voelen bi+ mensen zich verbonden met lhbti+, transgender en bi+ gemeenschappen? Hoe groot is de rol van de heteroseksuele en monoseksuele norm hierin en hoe beïnvloed dit het welzijn van bi+ mensen?

Door Daphne Hermsen

Queer genoeg: Onderzoek naar de verbinding van bi+ mensen met lhbti+, transgender en bi+ gemeenschappen


Uit eerder onderzoek is gebleken dat verbinding met een gemeenschap positieve gevolgen kan hebben voor het welzijn van gestigmatiseerde groepen, zoals bi+ mensen, omdat dit minderheidsstress kan verlichten. Echter, veel bi+ mensen vinden het moeilijk om een gemeenschap te vinden waar zij zichzelf kunnen zijn en waar hun bi+ oriëntatie wordt verwelkomd. Het bestaan van bi+ oriëntaties wordt nog veel ontkend, zowel in heteroseksuele als in lhbti+ gemeenschappen. In veel lhbti+ gemeenschappen heerst namelijk nog de monoseksuele norm, ofwel de verwachting dat iedereen slechts op één gender valt en dus hetero of homo is. Hierdoor worden bi+ mensen vaak uitgesloten en uitgewist in deze gemeenschappen. Veel bi+ mensen hebben daarom behoefte aan bi+ specifieke gemeenschappen, maar deze blijken voor velen nog moeilijk te vinden.

interviews en enquêtes

Om te onderzoeken wat de ervaringen van bi+ mensen in verschillende gemeenschappen zijn, heb ik vier bi+ mensen geïnterviewd en een enquête uitgezet in zes landen (Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk). In deze interviews en enquêtes stelde ik bi+ mensen vragen over hun ervaringen met verbinding en inclusie in lhbti+, transgender en bi+ gemeenschappen.

Resultaten van mijn onderzoek laten zien dat de heteroseksuele en monoseksuele norm een negatieve invloed hebben op het welzijn van bi+ mensen. Resultaten laten ook zien dat verbinding met gemeenschappen hierin een belangrijke verlichtende rol kan spelen. Dit wordt versterkt wanneer een gemeenschap een ‘safe space’ is, waar bi+ mensen zichzelf kunnen zijn zonder lastig gevallen of uitgesloten te worden. De safe space biedt dan bescherming tegen dominante normen, zoals de heteroseksuele en monoseksuele norm. Antwoorden van bi+ mensen in de enquêtes en interviews laten zien dat zij lhbti+ gemeenschappen vaak niet als een safe space ervaren, vanwege de aanwezigheid van de monoseksuele norm. Deze norm uit zich onder andere door aannames en beschuldigingen rondom ‘queer genoeg’ zijn of ‘doorgaan voor hetero’. Vooral bi+ mensen in ogenschijnlijk heteroseksuele relaties ervaren veel uitsluiting in lhbti+ gemeenschappen. Lhbti+ gemeenschappen voelen daardoor nog vaak als homo/lesbische gemeenschappen, geven zij aan.

‘Belangrijk voor gemeenschappen is dus om een safe space te creëren die de diversiteit van de queer gemeenschap reflecteert, waar bi+ mensen vrij zijn om zichzelf te zijn en te uiten, zonder aannames, oordelen en exclusie.’


Omdat transgender gemeenschappen vaker buiten binaire normen treden, kunnen zij een safe space bieden voor bi+ mensen. Naast het doorbreken van normen rondom gender kan dit namelijk ook ruimte bieden voor bi+ oriëntaties.

Verder hebben bi+ mensen behoefte aan meer bi+ rolmodellen en gemeenschappen en een meer divers beeld van lhbti+ gemeenschappen.

Belangrijk voor gemeenschappen is dus om een safe space te creëren die de diversiteit van de queer gemeenschap reflecteert, waar bi+ mensen vrij zijn om zichzelf te zijn en te uiten, zonder aannames, oordelen en exclusie. De nadruk ligt dan op dat er niet één manier is om queer te zijn. Bi+ mensen zijn ‘queer genoeg’.

Wil je meer weten over mijn Masterscriptie, mail dan naar daphne@biplus.nl.

ook interessant…

bi+ boot 2024

bi+ boot 2024

'Samen Leven' Op zaterdag 3 augustus 2024 varen we met de Bi+ Boot door de Amsterdamse grachten! De leus is 'Samen Leven'. Dit jaar willen we namelijk naast bi+ mensen zelf ook...

Lees meer
bi+ pride

bi+ pride

Halverwege de lente beginnen door het hele land lokale Prides. Denk aan jaarlijkse terugkerende evenementen zoals Roze Zaterdag, Roze Woensdag en Roze Maandag, maar ook begrippen...

Lees meer