tools en tips

Vind hier het gereedschap om zelf aan de slag te gaan met bi+ inclusie.

Steeds meer organisaties en professionals zetten zich in voor diversiteit en inclusie op allerlei vlakken, zowel intern als extern. In een diverse en inclusieve organisatie kunnen medewerkers openlijk en comfortabel zichzelf zijn en zijn producten en dienstverlening voor iedereen.

Ondanks dat veel organisaties steeds meer stappen maken om inclusief te zijn, blijft de inclusie van bi+ mensen vaak nog achter. Algehele lhbtiq+ (lesbisch, homo, bi+, transgender, intersekse, queer) inclusie of aandacht voor seksuele en genderdiversiteit schiet bijna altijd tekort in bi+ inclusie. Speciale aandacht voor bi+ mensen en bi+ inclusie is daarom nodig.

Wil je weten hoe je als professional kan werken aan bi+ inclusie? Hieronder vind je tools met tips en handvatten om meer bi+ inclusief te werk te gaan.

bi+ zelfscan

bi+ zelfscan

Benieuwd hoe jouw organisatie ervoor staat als het gaat om bi+ inclusie? De Bi+ Zelfscan geeft aan de hand van twintig vragen een eerste inzicht .

factsheet

factsheet

De belangrijkste feiten uit Nederlands onderzoek naar mensen die een seksuele oriëntatie hebben gericht op meer dan één gender, op een rij.

10 vragen over bi+

10 vragen over bi+

Handreiking lhbti+ emancipatie met antwoord op de belangrijkste vragen over bi+.

ook interessant…

kennis

kennis

kennis en onderzoek Wat weten we over bi+ mensen? Waar lopen ze tegenaan en wat is er nodig? In hoeverre verschilt hun ervaring van die van andere groepen binnen de lhbtiq+...

Lees meer