woordenlijst

woordenlijst

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
aseksueel

Aseksueel verwijst naar mensen die geen of weinig seksuele aantrekking naar anderen voelen. Dit betekent niet dat alle aseksuele mensen geen of een laag libido (verlangen naar seks) hebben of celibatair (ervoor kiezen geen seks te hebben) zijn. Bi+ mensen kunnen ook aseksueel zijn. Zij zijn dan bijvoorbeeld biromantisch en aseksueel. Meer informatie over aseksualiteit vind je op www.aseksualiteit.nl. 

B
bi+

Bi+ is een overkoepelende term voor iedereen die op meer dan één gender valt en sommige mensen gebruiken dit ook als identiteit.

bi+ fobie

Bi+ fobie kenmerkt zich door onjuiste en ongepaste stereotypen die mensen associëren met bi+ (en ook biseksualiteit), waardoor hun houding tegenover bi+ bevooroordeeld en negatief kan zijn. Bi+ fobie is de afkeer of haat tegen bi+ mensen en leidt onder andere tot het ontkennen van bi+ oriëntaties en discriminatie. 

bi+ uitwissing

Bi+ uitwissing, ook wel bi+ erasure genoemd in het Engels, is het onzichtbaar maken en/of houden van bi+ oriëntaties. Een bekend voorbeeld is de aanname dat een vrouw die eerst een relatie had met een man en daarna met een vrouw van een hetero oriëntatie naar een lesbische oriëntatie is veranderd, terwijl ze net zo goed altijd bi+ kan zijn geweest. Bi+ uitwissing vergroot de maatschappelijke onzichtbaarheid van bi+ mensen.  

bicurious

Bicurious verwijst naar mensen die zoekende zijn of ze bi+ zijn of die nieuwsgierig zijn om dat te ontdekken. Sommige noemen zich ook wel bischierig. 

biseksueel

Biseksuele mensen vallen op mannen en vrouwen, of op meer dan één gender. Hoe iemand biseksualiteit ervaart en omschrijft, kan per persoon verschillen. 

bi visibility day

Bi Visibility Day is elk jaar op 23 september. Het is een dag om extra aandacht te vragen voor biseksuele mensen en hun zichtbaarheid te vergroten.  

C
cisgender

Cisgender is een term die verwijst naar mensen wiens genderidentiteit overeenkomt met het geslacht dat hen bij de geboorte is toegewezen.  

D
E
emancipatie

Emancipatie is het streven naar gelijke rechten en gelijkwaardigheid. Bi+ Nederland zet zich in voor de emancipatie van bi+ mensen en het creëren van een bi+ inclusieve samenleving waarin bi+ als vanzelfsprekende, positieve en volwaardige seksuele oriëntatie wordt gezien. 

F
fluïde

Fluïde verwijst naar mensen wiens seksuele oriëntatie verandert in de tijd en voor wie deze veranderingen een vaststaand gegeven zijn.

G
geïnternaliseerd stigma

Wanneer bi+ negatieve opvattingen en stereotypen over bi+ geloven en gaan zien als deel van hun identiteit, heet dit geïnternaliseerd stigma. Een ander woord hiervoor is zelfstigma. Dit kan onder andere leiden tot een laag zelfbeeld, onzekerheid en mentale problemen. 

gender

In tegenstelling tot sekse gaat gender over sociale, niet-biologische, aspecten van bijvoorbeeld man, vrouw of non-binair zijn. Genderidentiteit is het gender dat iemand zichzelf voelt, bijvoorbeeld een vrouw. Genderexpressie gaat over hoe iemand zich uit, bijvoorbeeld met kleding en haarstijl.

H
heteroflex

Heteroflex verwijst naar mensen die zich vooral als hetero zien, maar zich soms seksueel en/of romantisch aangetrokken voelen tot hetzelfde gender.

heteroprofessionalisme

Heteroprofessionalisme gaat over wie als een professionele en gewenste werknemer wordt gezien. Vaak is het beeld van de gewenste werknemer een witte, heteroseksuele man (Williams et al., 2022). Seksualiteit wordt vaak niet als onderdeel gezien van een professionele werknemer. Bij werknemers die niet heteroseksueel zijn wordt praten over hun partner(s) of seksuele oriëntatie al snel gezien als het ‘pronken’ met seksualiteit, terwijl seksualiteit vanuit heteroprofessionalisme als privé wordt gezien. Dit terwijl heteroseksualiteit wel als ‘seksueel neutraal’ wordt gezien op het werk. Hierdoor is het voor niet-heteroseksuele werknemers moeilijk om open te zijn over hun seksuele oriëntatie.

heteronormativiteit

Heteronormativiteit houdt in dat heteroseksualiteit de norm is in de samenleving. Heteroseksueel zijn is de standaard, waarbij heteronormativiteit ook verwachtingen schept over hoe mannen en vrouwen zich tot elkaar horen te verhouden en hoe rollen tussen hen verdeeld horen te worden. Andere seksuele oriëntaties worden gezien als afwijkend.  

homoflex

Homoflex verwijst naar mensen die zich vooral als homo zien, maar zich soms seksueel en/of romantisch aangetrokken voelen tot een ander gender.

I
intersectionaliteit

Intersectionaliteit is de theorie dat verschillende identiteiten elkaar kruizen en dat de combinatie van deze identiteiten leidt tot unieke ervaringen. Intersectionaliteit wordt vooral gebruikt in de context van emancipatie en discriminatie, waarbij mensen met meerdere gemarginaliseerde identiteiten te maken krijgen met unieke vormen van meervoudige discriminatie. Voorbeelden van deze identiteiten zijn gender, etniciteit en seksuele oriëntatie.  

intersekse

De term intersekse verwijst naar de ervaringen van mensen die geboren zijn met een lichaam dat niet voldoet aan de normatieve definitie van man of vrouw zoals de maatschappij die hanteert. Lees meer over intersekse op seksediversiteit.nl.

J
K
L
lhbtiq+

Lhbtiq+ is een afkorting die staat voor lesbisch, homo, bi+, transgender, intersekse en queer. Met de + zijn andere groepen uit de regenbooggemeenschap inbegrepen, bijvoorbeeld aseksuele personen.

M
monogamie

Monogamie betekent dat men slechts met één persoon (tegelijk) een romantische en seksuele relatie aangaat. Het hebben van een monogame relatie is de norm. Onder bi+ mensen is er veel diversiteit in de relaties die zij aangaan, waaronder monogame relaties.

monoseksueel

Je bent monoseksueel als je seksuele oriëntatie is gericht op één gender, bijvoorbeeld alleen op mannen of alleen op vrouwen. Iedereen die niet monoseksueel is, is dus bi+. 

monoseksuele norm

De monoseksuele norm is de verwachting dat mensen op één gender vallen en dus hetero of anders homo/lesbisch zijn. Bi+ oriëntaties vallen buiten deze norm, waardoor bi+ mensen tegen andere dingen aanlopen dan zowel hetero als homo en lesbische mensen.

N
non-monogamie

Non-monogamie is het aangaan van seksuele en/of romantische relaties met meerdere personen tegelijk. Dit kan zijn in de vorm van vreemdgaan, maar ook in de vorm van consensuele non-monogamie. Eén of meerdere van de partners gaan tegelijk meerdere romantische en/of seksuele relaties aan en de betrokken partners maken hierover afspraken. Er is sprake van wederzijdse toestemming (consent). Onder bi+ mensen is er veel diversiteit in hoe zij relaties aangaan, waaronder consensuele non-monogame relaties.

non-binair

Iemand die zich als non-binair identificeert voelt zich niet (helemaal) thuis binnen de genderidentiteit man of vrouw. Vaak voelen zij zich meer thuis bij een genderidentiteit die zich buiten deze categorieën bevinden. Non-binair valt onder de verzamelnaam transgender.  

O
omniseksueel

Omniseksualiteit is een seksuele oriëntatie waarbij je valt op alle geslachten en genders. Er kan bij omniseksualiteit sprake zijn van een voorkeur voor een bepaald geslacht of gender. Omniseksualiteit heeft veel gemeen met panseksualiteit. Panseksuele mensen vallen namelijk ook op alle genders, alleen speelt bij panseksualiteit gender geen rol in aantrekking. 

P
panseksueel

Panseksuele mensen vallen op mensen, ongeacht gender of geslacht. Sommigen noemen dit genderblindheid. Gender speelt dan geen rol in aantrekking. Panseksualiteit komt veel overeen met omniseksualiteit, alleen kan bij omniseksualiteit gender wel een rol spelen in de aantrekking. Zo kunnen omniseksuele mensen voorkeur hebben voor een bepaald gender of geslacht.

pan visibility day

Pan Visibility Day is elk jaar op 24 mei. Het is een dag om extra aandacht te vragen voor panseksuele mensen en hun zichtbaarheid te vergroten. 

polyamorie

Polyamorie is het (kunnen) aangaan van intieme, romantische relaties met meerdere personen tegelijk. Deze relaties kunnen ook seksueel zijn. Polyamoreuze mensen kunnen verliefd zijn op meerdere mensen tegelijk en ook met meerdere mensen tegelijk een (vaste) relatie hebben. Er is veel diversiteit in hoe bi+ mensen relaties aangaan, waaronder polyamoreuze relaties. 

Q
queer

Queer wordt onder andere gebruikt voor mensen die zich niet kunnen vinden in de gebruikelijke, vaststaande (binaire) kaders en hokjes voor gender en seksuele identiteit, of deze afwijzen. Sommigen zien queer als overkoepelende term voor iedereen in de lhbtiq+ gemeenschap, anderen zien en gebruiken het als aparte identiteit. 

questioning

Questioning verwijst naar mensen die zoeken welke seksuele oriëntatie en/of label bij hen past. 

R
relatieanarchie

Relatieanarchie daagt uit dat romantische en seksuele relaties vaak boven andere relaties, zoals vriendschappen, worden gezet. Er wordt beargumenteerd dat er minder nadruk zou moeten liggen op het sluiten van compromissen in andere relaties om de romantisch-seksuele relatie voorrang te geven. Ook beargumenteert relatieanarchie dat romantische en seksuele relaties niet slechts tussen twee personen hoeven te zijn. Relatieanarchisme wil gelijkwaardige waardering van ‘niet-conventionele’ relaties zoals meerouderschap, aromantische relaties en romantische, aseksuele relaties.

relatiediversiteit

Relatiediversiteit gaat over de verschillende manieren waarop mensen relaties met elkaar aangaan en legt de nadruk op fluïditeit, diversiteit en creativiteit in het vormen van intimiteit en relaties. Relatiediversiteit daagt bestaande relatienormen en onderliggende aannames uit. De nadruk ligt op het weergeven van de verscheidenheid aan relaties die mensen aangaan zonder deze te rangschikken op basis van sociale normen, die voor veel mensen beperkend zijn (Hammack et al., 2019).

romantische oriëntatie

Romantische oriëntatie gaat over tot wie je je romantisch aangetrokken voelt. Zoals met wie je relaties wilt aangaan. Bij veel mensen overlappen hun romantische en seksuele oriëntatie, maar niet bij iedereen. Bijvoorbeeld, een man die zich romantisch aangetrokken voelt tot alle genders, maar seksueel alleen tot mannen, is panromantisch en homoseksueel. 

S
sekse

Sekse is een ander woord voor geslacht. Het gaat dan over lichamelijke en biologische kenmerken, zoals geslachtsorganen.

seksuele diversiteit

Seksuele diversiteit gaat over de diversiteit in seksuele oriëntaties. Seksuele diversiteit benadrukt dat er veel verschillende ervaringen en belevingen zijn in seksuele oriëntatie. 

seksuele oriëntatie

Seksuele oriëntatie gaat over tot wie je je seksueel aangetrokken voelt. Zoals met wie je seks wilt. Voorbeelden van seksuele oriëntaties zijn biseksualiteit, panseksualiteit, heteroseksualiteit en homoseksualiteit. Bij veel mensen overlappen hun romantische en seksuele oriëntatie, maar niet bij iedereen. Zo kan iemand zich bijvoorbeeld romantisch aangetrokken voelen tot vrouwen en seksueel tot vrouwen en mannen.

seksuele oriëntatie model

Het seksuele oriëntatie model bestaat uit drie dimensies: romantische/seksuele aantrekking, gedrag en identiteit. Romantische en seksuele aantrekking gaat over tot wie iemand zich romantisch en/of seksueel aangetrokken voelt. Gedrag is met wie iemand bijvoorbeeld seks heeft en/of relaties aangaat. Identiteit gaat over het label dat iemand gebruikt om hun seksuele oriëntatie te omschrijven. Deze drie dimensies kunnen volledig of deels overlappen. Bij bi+ mensen overlappen de dimensies vaak niet volledig. Bijvoorbeeld, een vrouw voelt zich romantisch en seksueel aangetrokken tot meerdere genders, heeft al jaren een relatie met een vrouw en noemt zich lesbisch. De dimensies van gedrag en identiteit overlappen dan niet volledig met de aantrekking die zij ervaart. Bij veel monoseksuele mensen overlappen de drie dimensies wel volledig. Bijvoorbeeld, een man voelt zich aangetrokken tot mannen, heeft alleen seks heeft met mannen en noemt zich homo. 

T
transgender

Transgender personen voelen zich anders dan het geslacht waarmee ze zijn geboren. Hun genderidentiteit komt niet overeen met hun geslacht bij geboorte. Van de transgender personen is ruim 33% bi+ (zie onze Factsheet). Meer informatie over transgender personen vind je op transgendernetwerk.nl.

U
V
W
X
Y
Z

ook interessant…

bi+ nederland podcast

bi+ nederland podcast

In de Bi+ Nederland podcast gaat Stan Oude Alink, samen met zijn co-hosts Sara Verlee en Shirodj Raghoenath het gesprek aan met bi+ personen. Bij deze podcast staan ervaringen en...

Lees meer
workshop: bi+ de basis

workshop: bi+ de basis

Er zijn 1 miljoen mensen in Nederland met bi+ gevoelens en/of ervaringen. Ruim 15 procent van de jongeren in Nederland is bi+. Maar wat is bi+ precies? En waar lopen bi+ mensen...

Lees meer
workshop: bi+ op het werk

workshop: bi+ op het werk

Bi+ mensen ervaren in vergelijking met homo/lesbische mensen minder acceptatie door collega’s, een hogere werkontevredenheid, vaker ongelijke kansen in loon, en maken vaker...

Lees meer